Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2022.09.19

Feedback påverkar tidrapporteringen

Nyanställdas motivation, beteende och attityder till yrket påverkas av den informella feedbacken på arbetsplatsen. Nyutexaminerade revisorer kan tjäna på att ha informella mentorer, konstaterar forskarna.

text:

Anna Widd

I tre år har fyra forskare inom revision och ekonomi följt cirka 500 nyutexaminerade studenter som anställts på både små och större byråer. Syftet är bland annat att upptäcka vad som utmärker de revisorer som stannar kvar i yrket – och de som inte gör det. En faktor som forskarna valt att titta närmare på är så kallad informell feedback och dess betydelse för de unga revisorernas inre motivation.

– Informell feedback är viktig för de nyanställda. De håller fortfarande på att lära sig yrket, saknar ett professionellt självförtroende och kan därför inte borsta bort informell feedback lika lätt. De blir mer mottagliga för den sortens kommunikation, säger Gustav Johed, docent inom redovisning och revision på Stockholms universitet och en av forskarna i projektet.

Inte bara ord som påverkar

Med informell feedback menar forskarna feedback som sker i den dagliga interaktionen mellan den nyanställda och den närmaste chefen. Ofta sker det omedvetet, men har ändå en stor inverkan.

Tobias Johansson-Berg, professor inom redovisning på Mälardalens universitet. Foto: Jonas Billberg

– Informell feedback är inte den förberedda och designade feedbacken, som anställda vet kommer. Det handlar främst om muntlig feedback som sker spontant, men kan också vara en suck och vilken signal den ger. Den informella feedbacken är intressant för den påverkar fundamentala saker, säger Tobias Johansson-Berg, professor inom redovisning på Mälardalens universitet som också är med i forskningsprojektet.

– Det handlar om den standardiserade mot den icke-standardiserade feedbacken. Byråerna har kontroll över den standardiserade feedbacken, men den informella feedbacken har de ingen kontroll över – den är slumpartad och helt utelämnad till centrala gestalter på byrån, säger Gustav Johed.

Positiv feedback ökar motivation

I forskningen har man fokuserat på de nyanställda revisorernas upplevelse av den närmaste chefens informella kommunikation. Och vilka effekter positiv och negativ feedback har på den nyanställdas beteenden. Det handlar om i vilken utsträckning närmaste chef väljer att informellt kommunicera feedback kring det som görs dåligt eller det som görs bra.

– Vi har studerat vad den informella feedbacken får för effekt på attityder om professionell skepticism, intern motivation och beteende vid tidrapportering. Det är faktorer som vi identifierat som viktiga för revisorns utveckling mot att bli en bra och självständig revisor, säger Tobias Johansson-Berg.

Resultatet visar bland annat positiv informell feedback kan öka nyfikenhet för yrket, medan negativ informell feedback kan utveckla dysfunktionella beteenden hos den anställda.

– Informell positiv feedback ökar den interna motivationen och minskar en tendens att underrapportera tid. Medan till exempel negativ feedback ökar tendensen att underrapportera tid i budgeterna som finns för revisionsuppdrag, säger Tobias Johansson-Berg.

Det finns alltså många fördelar med att stärka och premiera positivt beteende med informell feedback, menar forskarna. Också för branschen och revisionskvaliteten i stort.

Gustav Johed, docent inom redovisning och revision på Stockholms universitet. Foto: Liber

– Det är klart att uppenbara fel och dåligt presterande måste uppmärksammas. Men i branschen efterfrågas individer som drivs av en nyfikenhet för yrket och dess frågeställningar. Att positiv informell feedback kan öka dessa interna motivationsfaktorer gör den därför extra intressant och viktig, säger Gustav Johed.

Mentorer och teamet viktigt

Är man ny i branschen kan det vara bra att förlita sig på stöd från kollegor och mentorer för att kunna sätta feedbacken i perspektiv.

– Informell feedback är svårt att styra och organisera från byråsidan. Mitt råd till revisorer som är nya i branschen är att man tjänar på att ha informella mentorer på sin arbetsplats som kan sätta den feedback man får i ett sammanhang, då får man hjälp att sortera intrycken, säger Gustav Johed.

Arbetsplatsens kultur spelar också en viktig roll.

– En sund kultur och en kollega i teamet eller gruppen kan vara viktig för att stärka en och eventuellt mildra de negativa effekterna av negativ feedback. Det är jätteviktigt att ha en stöttande social miljö. I tidigare forskning om formell feedback har man också sett att en god relation med en informell mentor kan kompensera för negativa effekter som uppstår vid feedback-situationen, säger Tobias Johansson-Berg.

 

Läs mer om ämnet

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare