Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.05.30

Färsk dom ger klartecken till momsavdrag

Ett företag får göra avdrag för ingående moms på inköp som företaget har gjort i ett bidragsfinansierat projekt. Det framgår av ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att företagets inköp utgör allmänna omkostnader i den momspliktiga verksamheten.

text:

Björn Dickson

– Den här domen är välkommen och visar hur svårt moms kan vara samt att det här är en egen skattedisciplin som alla rådgivare i branschen måste ha respekt för. Det gäller särskilt frågor som kan ses som blandade verksamheter, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

I centrum står ett utbildningsföretag i Västsverige som tillhandahåller utbildningar som svarar mot teknikbranschens kompetensbehov, bland annat mervärdesskattepliktiga företagsutbildningar.

Rätt till avdrag

Högsta förvaltningsdomstolen finner mot denna bakgrund att bolaget har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på de aktuella förvärven, på den grunden att förvärven utgör allmänna omkostnader i den skattepliktiga verksamheten.

Bolaget har genomfört ett projekt som har finansierats med bidrag från Europeiska socialfonden. Inom ramen för projektet har bolaget tillhandahållit de deltagande företagen kostnadsfria utbildningstjänster. Syftet med projektet har varit att stärka kompetensen hos personal inom tillverkningsindustrin i Västsverige.

Gynna egna verksamheten

Enligt bolaget har dess syfte med att delta i projektet varit att gynna den egna verksamheten genom att få kontakt med en bred kundkrets och kunna visa sina färdigheter för den kundkretsen.

Under 2016 och 2017 köpte bolaget in varor och tjänster som användes inom projektet och drog av ingående mervärdesskatt om sammanlagt cirka 2,6 miljoner kronor avseende förvärven.

Men Skatteverket beslutade att bolaget inte hade rätt till avdrag. Enligt Skatteverket var kopplingen mellan kostnaderna i projektet och den skattepliktiga företagsutbildningsverksamheten alltför vag och osäker för att kunna medföra avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten.

Avgörande från Skatteverket

Frågan har prövats i förvaltningsrätten och i kammarrätten. Företaget vann i båda instanserna. Skatteverket överklagande till HFD som nu har kommit med sitt avgörande.

HFD skriver att bolaget inte har påstått att dess tillhandahållanden inom ramen för projektet var nödvändiga för att bedriva den skattepliktiga utbildningsverksamheten. Enligt bolaget var syftet i stället att marknadsföra den skattepliktiga verksamheten och att därmed öka intäkterna i den.

HFD skriver att något skäl att ifrågasätta att så var fallet inte har kommit fram. Enligt domen har bolaget rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på de aktuella förvärven på den grunden att förvärven utgör allmänna omkostnader i den skattepliktiga verksamheten.

– Tyvärr är Skatteverket allt oftare mer fiskala inom just moms. Det gör det än svårare för rådgivare. FAR kommer att ta upp detta vid vårt nästa möte med Skatteverkets ledning, säger Hans Peter Larsson.

Fotnot: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3795-20 och 3796-20

 

Mer om moms:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare