Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2022.05.12

FAR:s branschrapport 2022: Yrkesroller i snabb förändring

Revisions- och rådgivningsbranschen erbjuder utvecklade arbetsuppgifter, ett ständigt lärande och yrkesroller som gör skillnad för kund och samhälle. Det framgår av FAR:s senaste branschrapport.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

I FAR:s andra branschrapport ligger fokus på att skapa en grundlig bild och ökad kunskap om vad det egentligen innebär att arbeta i som revisor, redovisningskonsult, lönekonsult, skatterådgivare och specialist.

Ett antal workshops och flera intervjuer har hållits med företrädare för olika yrkesroller för att få en fördjupad bild. Till det har FAR tagit fram relevant statistik.

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Branschens yrkesroller gör stor skillnad och det framkommer tydligt i den här rapporten där vi verkligen har fördjupat oss i frågorna. Vi vill visa upp alla de möjligheter som finns för unga, hungriga ekonomer som på olika sätt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling tillsammans med alla som redan är med, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Den bild som kommer fram i rapporten är att branschen erbjuder stimulerande yrken för ofta ambitiösa personer. Arbetsuppgifterna är utvecklande och det pågår ett ständigt lärande inom samtliga yrkesroller.

I intervjuerna och i de worshops som hållits framgår också att medarbetare upplever att de gör skillnad för kund och samhälle. Det finns ett stort engagemang för att hjälpa kunderna, som kan vara små eller stora företag, entreprenörer och ägare.

Antalet aktiebolag uppgår till 14 100 som tillsammans omsätter cirka 44,2 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 37 000 personer. Branschen består av ett fåtal riktigt stora företag medan 95 procent av företagen har färre än fem anställda. Redovisning är det största verksamhetsområdet i branschen följt av revision. Siffrorna i rapporten avser 2020/2021.

 

Mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare