Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Pontus Rudolfsson
Yrkesvardag

2023.05.05

Färre familjeföretag säljer mer

Färre familjeföretag i Sverige har haft en positiv försäljningsutveckling det senaste räkenskapsåret. 67 procent av familjeföretagen uppgav att försäljningen ökat det senaste året. För två år sedan var siffran 77 procent. Det visar Family Business Survey 2023 från PwC.

text:

Björn Dickson

Undersökningen Family Business Survey 2023 visar också att familjeföretagens tillväxtplaner har dämpats. I år uppger 70 procent av de svenska familjeföretagen att målet är att växa de närmaste två åren, jämfört med 84 procent i undersökningen 2021. I jämförelse med det globala genomsnittet framstår de svenska familjeföretagen som mer pessimistiska. Globalt har 77 procent som mål att växa de närmaste två åren. 

Samtidigt har andelen svenska familjeföretag som säger att de ska fokusera på sin kärnverksamhet ökat kraftigt, från 9 till 27 procent. Fortfarande är det få som ser att det är nödvändigt att omstrukturera eller skära ner för att företaget ska överleva, bara 3 procent. 

Viktigt med dialog

My Lidén, revisor och rådgivare till familjeföretag hos PwC Sverige, talar om hur viktigt det är att revisorer och rådgivare har en bra dialog med sina kunder. 

– I tider av större osäkerhet, samtidigt som företagen förstår vikten av att ställa om och fokusera sin verksamhet på det som skapar långsiktig lönsamhet, blir det än viktigare att som revisor och rådgivare ha en tät och nära dialog med kunden. Det skapar förtroende och möjligheter att lösa problem snabbare, säger My Lidén. 

Vartannat år

I undersökningen har definitionen använts att familjeföretag antingen är börsnoterade och 30 procent eller mer av aktierna innehas av ägarfamiljen, eller det är ett icke börsnoterat/privat företag där ägarfamiljen kontrollerar mer än 50 procent av företagets röstberättigade aktier. 

Family Business Survey tas fram vartannat år och årets är den elfte i ordningen. I årets undersökning intervjuades 2 043 ägare och ledare i familjeföretag från 82 länder, varav 60 från Sverige. Syftet med undersökningen är att få deras syn på aktuella frågor som påverkar företagens verksamhet. Intervjuerna genomfördes under perioden oktober 2022–januari 2023. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare