Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.03.04

FAR tar helhetsgrepp på branschen i ny rapport  

En bransch som omsätter 43 miljarder kronor och sysselsätter 37 000 personer inom allt från revision och skatt till redovisning och lönehantering. Det är bara några fakta som framkommer i FAR:s fullmatade branschrapport, den första i sitt slag.

text:

Rakel Lennartsson

foto:

Kristofer Hedlund

Branschorganisationen FAR, som organiserar drygt 5000 individer och cirka 1000 företag inom revision, redovisning, skatt och lönehantering, presenterar i dag en rapport som sätter organisationen i sitt större sammanhang.

Enbart 14 procent av de 37 000 individer som arbetar i branschen är organiserade i FAR. Tittar man på det utifrån de cirka 1000 företag som är anslutna till FAR blir bilden dock annorlunda. FAR-anslutna byråer sysselsätter 43 procent av branschens medlemmar.

Den färska branschrapporten visar också att så många som 97 procent av alla företag inom branschen är små företag som omsätter mindre än 10 miljoner kronor om året och har färre än 10 anställda. Detta samtidigt som branschens åtta namnkunniga storföretag, så kallade Big 8, står för 42 procent av branschens hela omsättning.

– Rapporten speglar en spännvidd som är spännande och som även är kopplad till hur det svenska näringslivet ser ut, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Karin Apelman. Foto: Kristofer Hedlund

– Man kan titta på det från två håll, i ena änden finns ett fåtal stora företag med många anställda och i den andra änden finns det många små företag med få anställda. De minsta byråerna jobbar med de minsta företagen och de största byråerna klarar storbolagens behov. På det viset finns vi till för alla.

Karin Apelman tillstår att det är utmanande för en branschorganisation att leverera medlemsnytta för en så mångfasetterad grupp, men hon framhåller att exempelvis även de största byråerna har små företag bland sina kunder, så det finns många frågor som är gemensamma för branschkollegor som arbetar i helt olika strukturer.

Möjlighet att organisera fler

Cirka hälften av FAR:s 5000 medlemmar är revisorer, vilket motsvarar 90 procent av alla auktoriserade revisorer i Sverige. För redovisningskonsulter är situationen annorlunda då det finns en konkurrerande organisation samt många konsulter som inte är organiserade över huvud taget.

– Rapporten visar att det finns en stor potential för FAR att organisera fler medlemmar. Det gör vi bland annat genom att påvisa värdet av att vara auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult, som är en möjlighet för enskilda konsulter och företag att stärka sitt kvalitetsarbete. Skatterådgivare är också en grupp som vi ser en potential att nå ut till där vi också erbjuder auktorisation.

Medlemsrådgivning och utbildningar är andra medlemsförmåner som enligt Karin Apelman främst medlemmar från mindre företag använder.

Vad är syftet med branschrapporten och vem vänder den sig till?

– Det här är en faktabaserad rapport som bygger på sammanställningar av officiell statistik. Det är första gången den görs så jag ser det som en bas att bygga vidare på. Tanken är att den ska kunna användas av exempelvis journalister, potentiella medarbetare, av olika aktörer i näringslivet och internationellt.

Rapporten lyfter även fram FAR:s internationella engagemang.

– Det här är en global bransch och FAR gör mycket inte minst för de mindre företagen när det gäller arbetet med att anpassa regler och standarder till de mindre komplexa företagens behov, säger Karin Apelman.

Läs branschrapporten 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare