Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.12.27

FAR positivt till nytt allmänt råd

FAR hade velat se förtydliganden men var i grunden positivt till remissen om nytt allmänt råd. Det säger Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton. Rådet rör bostadsrättsföreningar i avvaktan på uppdateringen av K3 och K2.

text:

Björn Dickson

Bokföringsnämnden fattade beslut om det nya allmänna rådet den 12 december. Grunden i det allmänna rådet är de nya bestämmelserna om bostadsrättsföreningar som har införts i årsredovisningslagen och som ska tillämpas för första gången av bostadsrättsföreningar som har kalenderår 2023.

– De områden som påverkas är förvaltningsberättelsen, kassaflödesanalysen och noterna. En stor förändring är att det blir obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att upprätta kassaflödesanalys, säger Eva Törning.

FAR ville ha förtydliganden

Hon anser att några punkter har beaktats i FAR:s svar på den remiss som gick ut gällande det allmänna rådet.

– FAR hade också efterfrågat lite förtydliganden men de kom inte in. Här måste jag dock poängtera att FAR i grunden var väldigt positivt till det ursprungliga förslaget, säger Eva Törning.

Eva Törning, redovisningsspecialist. Foto: Grant Thornton

Det fanns en punkt i remissvaret som Eva Törning önskar hade beaktats.

– Det gäller de bostadsrättsföreningar som tillämpar K3. För dem ansåg FAR att det bara skulle vara tillåtet med kassaflödesanalys enligt den direkta metoden.

FAR skrev i sitt remissvar att en förening ska tillämpa den direkta metoden för att den ger en bättre förståelse för befintliga och presumtiva medlemmar om hur föreningens likvida medel utvecklas under året och mellan åren.

– Det är lättare för en medlem att förstå hur mycket medlemmarna har betalat in och vart pengarna har gått än att börja redovisningen av kassaflödet med ett resultatmått från resultaträkningen, säger Eva Törning.

Lagen kräver information

Det nya allmänna rådet innebär att det blir mer information att ta fram för redovisningskonsulterna och mer information att revidera för revisorerna. Dels eftersom lagstiftningen ställer krav på mer information i förvaltningsberättelsen, dels eftersom det nya allmänna rådet kräver en kassaflödesanalys.

– Förändringarna syftar till att bostadsrättsföreningarnas medlemmar och presumtiva medlemmar ska få en ökad förståelse för föreningens ekonomi. Förändringarna ska också öka jämförbarheten mellan föreningar, säger Eva Törning.

Något annat som är viktigt att framhålla i sammanhanget?

–  Här har vi som bransch en viktig uppgift att förklara nyckeltal för bostadsrättsföreningarnas styrelser, så att de kan förklara för medlemmarna och presumtiva medlemmar. Nu väntar vi på uppdateringen av K3 och K2 som kommer under 2024 och där BFN föreslår att alla bostadsrättsföreningar ska tillämpa K3. FAR var positiv till detta.

Läs mer:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare