Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.02.05

FAR i dialog med SKV om tilläggsskatten

FAR har bildat en grupp för att föra en dialog med Skatteverket om den så kallade tilläggsskatten som infördes vid årsskiftet. Målet är att mejsla fram den vägledning som FAR:s medlemmar behöver för tolkningen av regelverket. Peter Lindstrand, auktoriserad skatterådgivare leder gruppen.

text:

Björn Dickson

Tilläggsskatten har införts för att företag och koncerner inom EU som omsätter minst 750 miljoner euro om året ska betala minst 15 procent i företagsskatt. Detta är baserat på ett EU-direktiv som bygger på det så kallade Pillar 2-regelverk som har tagits fram inom OECD.

Gruppen kommer att ledas av Peter Lindstrand som också kommer att vara FAR:s huvudkontakt gentemot Skatteverket. Peter Lindstrand är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och före detta Partner på PwC. Han har varit FAR:s expert i den utredning som har utrett hur EU-direktivet om minimiskatten ska implementeras i svensk lagstiftning.

Här svarar Peter Lindstrand på en rad frågor om gruppen.

Vilka frågor ska ni lösa genom den löpande dialogen?

Peter Lindstrand, Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Foto: Knut Koivisto

−Det blir viktigt att snart klara ut hur OECD:s riktlinjer kan tolkas mot bakgrund av gällande svensk lagstiftning. Dessutom har OECD kommit med ytterligare riktlinjer som ännu inte har inkorporerats i den svenska lagstiftningen. Men det kan handla om alla tänkbara frågor som kopplar till implementeringen av reglerna om tilläggsskatt.

Vilka utmaningar kan man peka på främst?

−Företagen, och därmed vi rådgivare och även företagens revisorer, har stora utmaningar i att förstå de detaljerade reglerna för att inledningsvis anpassa insatser och systemutvecklingsarbete med anledning av regelverket kring minimiskatten. Det finns också utmaningar för att bedöma vilka krav när det gäller uppgiftslämnandet för beskattningen som vi ska förvänta oss.

Vilka är de viktigaste praktiska frågorna som måste klaras ut?

−Det återstår att se exakt vad som kommer fram i dialogen när det gäller praktiska frågor. Men frågor kopplade till beräkning av underlaget, alltså redovisningens betydelse, sanktioner vid misstag i rapporteringen, hur man ska se på OECD:s riktlinjer och dessas förhållande till svensk lag är några områden av intresse. Ytterligare en fråga är hur tvister mellan olika länder skall lösas.

Hur kommer FAR:s medlemmar att beröras i första hand?

−Förhoppningsvis kan arbetet och dialogen med Skatteverket mejsla fram den vägledning som medlemmarna behöver för tolkningen av regelverket. Vi såg den nytta som vi åstadkom i dialogen med Skatteverket i samband med införandet av rådgivarnas informationsplikt, DAC6. Förhoppningsvis kan vi åstadkomma något liknande också denna gång.

När inleds dialogen?

−Den är i sin linda. Arbetsgruppen har haft ett par möten för att ta fram angelägna frågeställningar att lösa. Vi har kommit överens med Skatteverket om att sikta på tre dialogmöten under våren och det första kommer vi ha i slutet av februari månad. För att undvika missförstånd – gruppen ta fram frågeställningar som skickas till Skatteverket i den kanal som ställts till förfogande via verkets dedikerade sida för tilläggsskatten.  Vi har sedan dialog med Skatteverket innan frågeställningarna besvaras av verket skriftligen i vanlig ordning till gagn för alla.

Något annat viktigt som bör nämnas i sammanhanget?

−Jag tycker att vi har fått bra respons från Skatteverket på våra propåer om en konstruktiv dialog. Det finns ett stort intresse av att vi på detta sätt ska kunna minska antalet misstag och lätta en del av den börda som detta nya regelverk medför.

Hans Peter Larsson: Ingen färdig reglering

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

FAR:s skatteansvarige, Hans Peter Larsson, beskriver sin roll i gruppen på följande vis:

– Min roll är den övergripande omvärldsbevakningen av tilläggsskatten. Jag ska ha koll på vad som händer på OECD- och FN-nivå.

Tanken är att minimiskatten, alltså Pillar 2, ska införas globalt.

– Och ännu har direktivet inte implementerats av alla länder inom EU.

En fråga för Finansdepartementet är hur man så snabbt som möjligt ska införa de tolkningar och förtydliganden som OECD väntas komma med under 2024 och 2025.

– Här kommer FAR att ha en löpande dialog med Skatteverket och Finansdepartementet. Den lag som infördes i Sverige den 1 januari var i praktiken ingen färdig reglering. Detta innebär stora utmaningar för Auktoriserade skatterådgivare FAR som nu ska hanteras på ett konstruktivt och rättssäkert sätt, säger Hans Peter Larsson.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare