Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.11.23

FAQ om bestyrkande

Granskning av hållbarhetsredovisning ska göras enligt fastställd internationell standard. Accountancy Europe har publicerat en FAQ som bland annat beskriver vad ett bestyrkandeuppdrag innebär, vad som krävs för att ett bestyrkanduppdrag ska kunna genomföras och vilka krav som ställs på en oberoende revisor/granskare.

Accountancy Europes FAQ ger svar på återkommande frågor om hållbarhetsinformation, särskilt om

  • Bestyrkandeuppdrag med begränsad och rimlig säkerhet
  • Bestyrkandekrav och EU:s regelverk
  • Tekniska aspekter av professionella bestyrkandestandarder

Läs mer på .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare