Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Per Andreasson och Anna-Greta Eriksson, SCB.
Yrkesvardag

2024.04.29

Få ut det mesta av SCB:s företagsdata: ”Statistiken är en guldgruva”

Som företagare eller redovisningskonsult kan du ha stor nytta av den data du rapporterar in till SCB. Statistiken är en gyllene resurs för att bättre förstå ditt företag och den bransch du verkar inom. Anna-Greta Erikson och Per Andreasson på SCB berättar hur du kan använda materialet.

text:

Eric Widegren

Statistikmyndigheten SCB samlar in mängder av material för att kunna ge en god bild av det ekonomiska läget i Sverige. Som redovisningskonsult eller företagsekonom kommer du i kontakt med många av de undersökningar som SCB gör på området. Anna-Greta Erikson, verksamhetsutvecklare på SCB, berättar att det handlar om både stora årliga undersökningar och mer specialiserade frågor som rör ett specifikt område.

– Företagens ekonomi (FEK) är en av SCB:s mest välkända undersökningar. Då efterfrågar vi bland annat uppgifter om företagets rörelseresultat, varulager och investeringar. Vi har även ett antal mer specialiserade undersökningar, exempelvis företagens utgifter för it, forskning och utveckling inom företagssektorn och balansstatistik.

Förenklad rapportering

SCB strävar ständigt efter att förenkla rapporteringen och har en vision om att företagen ska kunna ta fram alla uppgifter myndigheten behöver ur bokföringssystemet och skicka dem automatisk i samband med att årsredovisning och inkomstdeklaration upprättas.

– På liknande sätt tänker vi att månadsvis rapportering till SCB skulle kunna göras i samband med rapportering till Skatteverket. För att det här ska kunna bli verklighet behöver SCB samverka med olika partners, så som redovisningskonsulter och programvaruföretag, säger Anna-Greta Erikson.

Guldgruva för företagen

Enligt Per Andreasson, enhetschef på SCB, kan företagen ha stor nytta av den statistik som lämnas in och senare sammanställs av SCB.
– Statistiken är en guldgruva för den som vill förstå sitt företag i dess kontext. Det är populärt att bryta ned statistiken för att analysera den på regional nivå eller för en viss bransch.

Däremot kan det vara svårt att förstå hur allt material som SCB samlar in används.

– Ett enkelt sätt att tänka på statistiken är utifrån hur ofta den rapporteras till SCB. Viss statistik rapporteras ofta, som regel varje månad eller kvartalsvis. Den är framför allt till för prognosmakare som gör konjunkturbedömningar. Hit hör exempelvis BNP-indikatorn, produktionsvärdeindex, arbetskraftsundersökningen och inflationsmått, säger Per Andreasson.

Annan statistik rapporteras mer sällan, det kan till exempel vara årligen eller vartannat år.

– Syftet med den statistiken är att i efterhand beskriva tillståndet i ekonomin på ett mer djuplodande och detaljrikt sätt, säger Per Andreasson.

Ny statistik om arbetsmarknaden

Det är inte bara den data som redovisningskonsulten själv rapporterar in som kan vara intressant. SCB samlar en mängd statistik som företagen kan ha nytta av.

– Arbetsmarknaden brukar vara en populär ingrediens för den som vill göra analyser. Här har SCB nyligen börjat publicera en ny undersökning som vi kallar Befolkningens arbetsmarknadsstatus. Statistiken håller på att utvecklas och blir allt mer detaljerad, säger Per Andreasson.

Undersökningen ger helt nya möjligheter till regionala analyser av arbetsmarknaden. Statistiken kommer dock med några månaders fördröjning, så den som vill ha snabbare siffror kan fortsätta använda SCB:s arbetskraftsundersökning.

– Några andra mått och indikatorer som är spännande att följa är våra branschnyckeltal för cirka 800 olika branscher, säger Per Andreasson.

Få koll på konjunkturen

SCB har också e-tjänsten Konjunkturklockan där 13 konjunkturindikationer uppdateras varje kvartal. Tillsammans ger de en bra bild av konjunkturen.

– Det finns även en tjänst som heter Minflation där användaren kan räkna ut hur olika konsumtionsbeteenden påverkar den inflationen du eller dina typkunder faktiskt upplever, säger Per Andreasson.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare