Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2023.02.14

Experter lättade när utredning läggs ned

Regeringen har beslutat att lägga ner utredningen om den så kallade exitskatten. Den ursprungliga avsikten var att skapa en ny beskattning av personer som flyttar ut från Sverige. Enligt KPMG är det nu mindre troligt att en exitskatt blir verklighet inom de närmaste åren.

text:

Björn Dickson

Frågan har varit vilket land som ska få beskatta kapitalvinster. I dag gäller den så kallade tioårsregeln som gör det möjligt för staten att beskatta kapitalvinster som inte har realiserats före flytten i upp till tio år efter att en person har flyttat utomlands.

Men i realiteten har Sverige ofta avtalat bort den rätten i dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

Tanken på en exitskatt har diskuterats under många år. I maj 2022 presenterade den dåvarande regeringen kommittédirektiv som innebar att en utredare skulle överväga om tioårsregeln skulle kompletteras med generella regler för beskattning av kapitalvinster när en person flyttar från Sverige. Nu lägger alltså den nuvarande regeringen ner den utredningen.

Balans ställde några frågor till Johan Sander, partner och ansvarig för Private Client Services på KPMG och Nils Wetternin Nyberg, senior manager på KPMG Private Client Services.

Nils Wetternin Nyberg, KPMG. Foto: KPMG

Vad är er kommentar till att utredningen om exitskatten läggs ner?

− Det är en stor lättnad. Hotet om en exitskatt har inneburit att många personer tänker en gång till innan de väljer att flytta till Sverige. När den nu nedlagda utredningen tillsattes var det många som började se över sin situation och började planera för att flytta utomlands innan dörren stängdes. Det är självklart bättre för alla med ett stabilt och förutsägbart klimat, det gäller staten, näringslivet och arbetsmarknaden.

Johan Sander, KPMG. Foto: KPMG

Vad hade varit den största nackdelen med en ny exitskatt?

− Initialt skulle exitskatten leda till att många lämnade landet i förtid för att undvika att drabbas av beskattningen. Exitbeskattning omfattas bara av några få av de skatteavtal som Sverige har med andra länder. Det innebär att man hade kunnat bli beskattad både genom exitbeskattning och genom kapitalvinstbeskattning i det andra landet vid försäljning. Den existerande tioårsregeln och dess begränsningar genom skatteavtal innebär att latenta vinster inte undgår beskattning, däremot undviks dubbelbeskattning.

Hur säkert är det att det inte bli någon exitskatt?

− Det är omöjligt att säga, det är en helt politisk fråga. Det förra förslaget fick hård kritik från nästan alla remissinstanser. En del hävdar att exitskatten är nödvändig för att stoppa det som brukar kallas skatteundandragande och offensiva upplägg. Men de flesta som flyttar ut från Sverige gör det inte av skatteskäl.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare