Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2023.02.08

Experter ”allvarligt oroade” över arbetet med ny skatt

FAR uttalar allvarlig oro gällande det arbete som ska leda till en gemensam minimiskatt på 15 procent för storföretag. FAR pekar bland annat på den stora tidsbristen. Den nya skatten ska gälla redan från det kommande årsskiftet.

text:

Björn Dickson

I december 2022 stod det klart att en gemensam minimiskatt på 15 procent för storföretag inom EU har kommit ett stort steg närmare. Detta efter ett enhälligt beslut fattat av ambassadörerna inom EU. Inom EU kallas detta för pelare 2. Utgångspunkten är arbetet med en skattereform inom OECD.

Nu finns det ett delbetänkande med rubriken En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner, SOU 2023:6. I delbetänkandet finns ett särskilt yttrande från FAR:s, Svenskt Näringslivs, Svenska bankföreningens och Fastighetsägarnas experter i utredningen.

Komplicerat att inför den här typen av lagstiftning

FAR:s expert i utredningen, Peter Lindstrand, säger att han utgår från att de ansvariga på Finansdepartementet inser hur komplicerat det är att införa lagstiftning av det här slaget i svensk rätt.

Peter Lindstrand. Foto: Knut Koivisto

– Det är också viktigt att inse de svårigheter i tillämpningen som den nya lagstiftningen kan föra med sig. Dessutom vore det bra om utredningen fick tilläggsdirektiv att fila mer på detaljerna med stöd av det ytterligare material som OECD tog fram strax innan utredarna lade fram delbetänkandet. Det gäller bland annat material kring så kallade safe harbours, säger Peter Lindstrand.

Experterna går inte in på frågan om det är bra eller dåligt att Sverige implementerar det globala regelverket för minimibeskattning av multinationella företagsgrupper. Men tillsammans med de övriga experterna anser FAR att det internationella regelverket GloBE är ett omfattande och helt nytt skattesystem och att det omfattande ansvar som följer med regelverket är mycket ingripande. Det är det regelverket som det aktuella EU-direktivet baseras på och som nu ska genomföras i svensk rätt.

”Betydande risk för brister”

FAR och de övriga experterna bakom yttrandet är ”allvarligt oroade” med tanke på brådskan för att i tid få fram ett slutligt lagförslag som riksdagen kan anta och företagen basera sitt interna implementeringsarbete på. Experterna skriver att tidspressen innebär att det finns betydande risk för brister och direkta felaktigheter.

Experterna skriver också att det krävs fler förtydliganden som underlättar för dem som ska tillämpa de nya reglerna, däribland företag, Skatteverket och domstolar.

Den svenska utredningen ska också se över reglerna för begränsningar av ränteavdrag. Också här är det bråttom, skriver FAR:s experter. Detta eftersom företagen pressas av höga räntor, hög inflation och geopolitiska faktorer. Därför bör utredningen förstärkas, anser experterna.

Ytterligare en synpunkt från experterna är att de nya reglernas följder för frågor kring redovisning inte är helt kartlagda i arbetet med den nya skatten.

 

 

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare