Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Expertfrågan

2021.06.28

7 frågor och svar om digital inlämning av årsredovisning

FAR:s medlemsrådgivning får många frågor kring digital inlämning till Bolagsverket och även kring digital signering av årsredovisningen. Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, som arbetar på branschorganisationen FAR, reder ut.

text:

Charlotta Marténg

illustration:

Rebecca Elfast

1

Sedan många år tillbaka upprättar jag bokslut och årsredovisning åt min kund som äger ett aktiebolag och är enda personen i styrelsen. Min kund har sin valda revisor på samma byrå. Kan vi på byrån hjälpa vår kund att lämna in årsredovisning och revisions-berättelse digitalt till Bolagsverket?

Svar:

Ja, om din byrå använder programvara för upprättande av årsredovisning och revisionsberättelse som är anpassad för detta, och din kund som efter årsstämman ska skriva under fastställelseintyget har e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

2

Hur vet jag vilka programvaror som är anpassade för digital inlämning?

Svar:

Bolagsverket har på sin hemsida en sammanställning över de programvaruleverantörer som har programvaror som stödjer digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse. Där får man en överblick över de leverantörer som har programvara för regelverken K2, K3 eller K3 med koncern och vilka leverantörer som har programvara för upprättande av revisionsberättelse.

3

Hur ser arbetsgången ut?

Svar:

Årsredovisningen upprättas med hjälp av programvaran. Din kund undertecknar årsredovisningen, på papper eller digitalt. Revisionsberättelsen upprättas med hjälp av samma programvara, som används för årsredovisningen, eller med annan godkänd programvara, och skrivs under av revisorn, på papper eller digitalt. Revisorn undertecknar påteckningsmeningen på årsredovisningen på samma sätt som din kund, det vill säga på papper eller digitalt. Undertecknad årsredovisning och revisionsberättelse lämnas till bolaget för arkivering. Sedan hålls årsstämma, där tagna beslut dokumenteras i ett protokoll, som också ska undertecknas av din kund och arkiveras.

4

Vad ska göras efter årsstämman?

Svar:

Då är det äntligen dags att lämna in till Bolagsverket. Det gör du och kanske även revisorn genom att ladda upp en eller två filer till ett temporärt utrymme hos Bolagsverket. Uppladdningen görs med hjälp av samma programvara som använts för upprättandet av årsredovisningen respektive revisionsberättelsen. Det viktigaste är att det laddas upp både en elektronisk avskrift av årsredovisningen och en elektronisk avskrift av revisionsberättelsen. När det är gjort bjuder du in din kund som ska skriva på fastställelseintyget genom att ange dennes personnummer och e-postadress.

5

Vad ska min kund göra innan fastställelseintyget undertecknas?

Svar:

Din kund får ett mejl med en länk till det temporära utrymmet hos Bolagsverket, där avskriften av årsredovisningen och revisionsberättelsen finns. Efter inloggning med BankID kontrollerar din kund att handlingarna överensstämmer med den sedan tidigare undertecknade årsredovisningen och revisionsberättelsen. Om de är i sin ordning skriver din kund under fastställelseintyget digitalt med hjälp av BankID. Din kund och du som förberett filerna får en kvittens från Bolagsverket att handlingarna mottagits. Om handlingarna är fullständiga registreras de direkt.

6

Fler kunder vill skriva på årsredovisningen digitalt. Från kollegor har jag hört att det finns frågetecken kring hur årsredovisningen ska dateras och undertecknas. Vad gäller?

Svar:

En årsredovisning ska skrivas på av styrelsen och eventuell VD. Om bolaget har en vald revisor ska den innehålla en revisorspåteckning. Originalhandlingarna kan vara i pappersform eller elektronisk form och ska sparas hos aktiebolaget. Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknas. Väljer man att upprätta årsredovisningen i elektronisk form ska undertecknandet ske med så kallad avancerad elektronisk underskrift, vilket bland annat innebär att datum för undertecknande genereras automatiskt. Det gäller samtliga underskrifter. I avsaknad av mer vägledning har FAR kommit fram till att det datum då den sista personen undertecknar är den dag då årsredovisningen ska anses vara undertecknad. Ett datum behöver då inte anges särskilt. När det gäller påteckningsmeningen behöver inte datum anges särskilt, eftersom dagen för undertecknande framgår av revisorns elektroniska underskrift. Om man vet att revisionsberättelsen inte kommer innehålla några anmärkningar kan formuleringen förslagsvis vara ”Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min underskrift”.

7

Avslutningsvis, vad bör vår byrå fokusera på?

Svar:

Använd program som stödjer digital inlämning till Bolagsverket. Använd en lösning för avancerad elektronisk underskrift som uppfyller kraven. Följ utvecklingen i dateringsfrågan.

!

Ställ en fråga!

Som medlem kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. 

.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare