Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.12.20

Expert kan krävas för att lösa stödkrångel

Vad krävs för att få statligt stöd under pandemin? Frågetecken kring detta har lett till hundratals tvister mellan företag och Tillväxtverket. Det har visat sig vara så komplicerat att man i flera fall måste ta hjälp av auktoriserad skatterådgivare eller skattejurist. Det säger Hans Peter Larsson på FAR.

text:

Björn Dickson

 – Det här är så komplicerat att man lätt går miste om stöd som man har rätt till, om man står utan den rätta kompetensen. Det säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare FAR. 

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Det har funnits många frågetecken kring regler och tolkningar av regler när det gäller olika former av statligt stöd till företagen i pandemin. För att ett företag ska ha rätt till korttidsstöd krävs det bland annat att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter i lagens mening. 

– Men vad är då allvarliga ekonomiska svårigheter i lagens mening? Är det när omsättningen går sjunker med 10, 20 eller 30 procent? Där råder oklarhet, säger Therese Andersson, affärsområdeschef på FAR. 

En komplikation är att företagen har tvingats besluta om korttidspermitteringar först, och därefter, i ett senare skede, ansöka om statligt stöd. 

– Om Tillväxtverket då gör en annan bedömning utgår inget stöd för den redan korttidspermitterade personalen. Det här är ett väldigt komplext stöd, säger Therese Andersson. 

Therese Andersson.  Foto: Therese Asplund

Ett annat frågetecken är vad som gäller om ett företag har stark kassa men på kort tid förlorar i stort sett hela sin omsättning på grund av pandemin. 

– Det här kräver bedömningar där det inte räcker med en redovisningskonsult eller en revisor som kontrollerar att siffrorna stämmer, det krävs jurister med erfarenhet av domstolsprocesser kring den här sortens frågor, säger Hans Peter Larsson. 

Han säger att man bland annat måste kunna alla förändringar i lagstiftning kring coronastöd som har kommit under både 2020 och 2021. 

Tvisterna kring pandemistöd hopar sig. I november fanns det 750 tvister som väntade på avgörande i kammarrätten. Bara sju mål var avgjorda, 60 mål hade fått prövningstillstånd. 

De flesta tvisterna handlar om utdelning till ägarna i ett företag.  

– Då måste man veta vem som ska bevisa vad och hur starka bevis som krävs. De företag som har vunnit i kammarrätten har haft juridiskt bra på fötterna, säger Hans Peter Larsson. Bilden kring vinstutdelningar har dock klarnat något. Tidigare var tolkningen att vinstutdelning till ägarna alltid innebar att företaget var diskvalificerat och att stödet skulle dras tillbaka. Nu ses en sådan värdeöverföring som en indikation på att ett företag inte kan få stöd. 

– Det här är en mer nyanserad syn som borde ha gällt från dag ett. Nu vet vi att det är värt företag att kämpa, man måste inte kasta yxan i sjön, säger Hans Peter Larsson. 

Samtidigt innebär detta att företag som ofta redan har problem dessutom måste lägga pengar på kunniga experter. 

– Om ett företag har ett pågående ärende om coronastöd är det absolut nödvändigt att anlita en skattejurist med erfarenhet av att driva process i domstol. Självklart är det inte roligt att anlita dyra experter när man redan sitter i kläm, säger Hans Peter Larsson. 

17 december meddelade finansminister Mikael Damberg att regeringen och oppositionen har kommit överens om att för enskilda näringsidkare.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare