Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.09.22

EU:s revisorer anmärker på hållbarhetsbrister

EU gör inte tillräckligt för att stimulera investeringar till hållbara verksamheter. Det menar Europeiska revisionsrätten i en ny granskning, skriver DI på webben. EU:s egna revisorer synliggör även flera brister i unionens klimatarbete, däribland att EU-budgeten för 2021-2027 inte på ett enhetligt sätt följer den taxonomi över hållbara investeringar som unionen själva har tagit fram.

Eva Lindström, ledamot av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg och tidigare svensk riksrevisor, menar även att flera klimatåtgärder har försenats eller behöver kompletteras. Detta gäller i synnerhet taxonomin över hållbara investeringar.

– Det är oroande att det finns olösta frågor i taxonomin. Vi tar inte ställning för eller emot kärnkraft men för oss är tydligheten viktig. För marknaden är det viktigt det här inte blir en utdragen procedur utan att taxonomin kan färdigställas. Ett beslut borde komma så att EU:s inställning kan signaleras till marknaden. Gör färdigt taxonomin, säger hon till DI.

 

Mer om Europeiska revisionsrätten på Balans

utgiven av

Ansvarig utgivare