Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.03.17

EU-revisorer ska granska pandemistöd

EU beviljade lån på upp till 100 miljarder euro för att stödja medlemsstaternas egna stödsystem till arbetstagare som riskerat att förlora sina inkomster under coronapandemin. Nu ska lånen granskas av EU:s revisorer, uppger Europeiska revisionsrätten i ett pressmeddelande.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Pengarna har gått till 19 länder. För att visa sin solidaritet har EU:s samtliga 27 medlemsstater garanterat lånen gemensamt. Enligt ett pressmeddelande från TT har Sverige inte tagit del av lånen.

I slutet av januari 2022 hade Europeiska unionens råd godkänt ungefär 95 miljarder euro i ekonomiskt stöd inom ramen för systemet, varav 90 miljarder euro redan hade betalats ut. 31 miljoner människor och 2,5 miljoner företag fick stöd under 2020.

– Det är ett enormt belopp i EU-stöd. Vi vill undersöka om kommissionen genom sin reaktion på ett ändamålsenligt sätt lyckades hjälpa krisdrabbade arbetstagare och företag i EU att bevara antalet arbetstillfällen, säger Iliana Ivanova, ledamot av revisionsrätten som kommer att leda revisionen, i pressmeddelandet från Europeiska revisionsrätten.

Slutsatserna och rekommendationerna i granskningsrapporten kommer att hjälpa EU samla lärdomar inför liknande system vid framtida kriser.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare