Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.12.27

EU-dom stänger register för allmänheten – men skiljer på användare

Information om verklig huvudman ska inte vara tillgänglig för allmänheten. Det har EU-domstolen slagit fast. Men verksamhetsutövare, som revisorer och redovisningskonsulter, ska kunna nå registret även i fortsättningen.

text:

Björn Dickson

Den 20 november beslöt EU-domstolen att information om verklig huvudman inte ska vara tillgänglig för allmänheten. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Men enligt EU-domstolen strider en bestämmelse om att registret om verklig huvudman ska vara tillgängligt för allmänheten mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, respekten för privatlivet och familjelivet och om skyddet av personuppgifter.

Skilja på olika användare

Därför måste Bolagsverket ta fram en lösning som inte bryter mot domen i EU-domstolen. Det måste vara en lösning som skiljer på olika typer av användare.

Therese Frennberg, avdelningschef på företagsavdelningen på Bolagsverket. Foto: Bolagsverket

– Verksamhetsutövare som revisorer kommer att ha tillgång till uppgifterna i registret digitalt även i fortsättningen, säger Therese Frennberg, avdelningschef på företagsavdelningen på Bolagsverket till Balans.

Så här säger myndighetens kommunikationschef, Andreas Einarsson, i ett mejl till Balans:

”EU-domstolen har i sitt avgörande begränsat allmänhetens obegränsade tillgång till registret. När det kommer till myndigheter och verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen, så ska tillgången vara som tidigare. Vår fråga nu är hur vi ska lösa detta praktiskt genom att allmänheten ska kunna visa berättigat intresse, utan att vi begränsar för övriga användargruppers tillgång på ett oproportionerligt vis. Vi kommer inte implementera några lösningar innan vi har ett hållbart alternativ för myndigheter och verksamhetsutövare att få den tillgång som lagen kräver av dessa.”

Andreas Einarsson, Bolagsverket. Foto: Bolagsverket

Betyder det att också redovisningskonsulter kommer att kunna komma åt registret även i fortsättningen?

– Det måste vi lösa, säger Andreas Einarsson.

Tillfällig lösning på gång

Bolagsverket meddelar att  registret kommer att vara fortsatt öppet fram till dess att den nya lösningen finns på plats, den beräknas vara klar under 2023. En tillfällig lösning som delvis kvalitetssäkrar tjänsten ska vara klar under det första kvartalet 2023.

– Det finns å ena sidan ett starkt och legitimt behov för verksamhetsutövare och myndigheter att kunna ta del av registret på ett snabbt och enkelt sätt. Å andra sidan har vi nu EU-domstolens avgörande som säger att en helt öppen åtkomst för alla och envar inte är förenlig med EU-stadgan, säger Erik Janzon, avdelningschef på rättsavdelningen på Bolagsverket.

 

Läs även

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare