Detta är en annons från BLIKK
Post banner
Yrkesvardag

Ett smidigt flöde från allmän riskbedömning till rapportering

Hundratals ekonomibyråer använder dagligen Blikk Byrå för att minska administrationen och skapa tid för viktigare uppgifter. Nu utökas det populära byråstödet med en molnbaserad lösning som gör det smidigt att uppnå kundkännedom och leva upp till kraven i penningtvättslagen.

Blikk har lagt stor vikt vid att ta fram en lösning som gör det möjligt att arbeta i ett sömlöst flöde, från allmän riskbedömning till bevakning och rapportering.

– Med vår standardiserade mall blir det enkelt för byråerna att göra en allmän riskbedömning för byrån som helhet. Genom att ange när nästa bedömning ska göras kan de också känna sig trygg med att regelefterlevnaden bibehålls, säger Kersti Bergström och fortsätter:

– Beroende på vilka uppdrag som är knutna till en kund kan byråerna välja bland färdiga mallar under kundkännedomsprocessen. Blikk hämtar automatiskt verifierade företagsuppgifter från register och gör kontroller mot PEP- och sanktionslistor. ID-kontrollen av verklig huvudman och företrädare för bolaget kan göras med BankID.

Systemet kontrollerar löpande om det sker några förändringar hos byråns kunder. Händer något som kan påverka riskbedömningen, exempelvis om verklig huvudman ändras, skapas det automatiskt en händelse som gör att man snabbt kan ta lämpliga åtgärder. Det finns även möjlighet att registrera, hantera och följa upp egna avvikelser.

– Vår smarta lösning samlar byråns KYC-arbete i en överskådlig dashboard och gör det smidigt att leva upp till penningtvättslagens högt ställda krav, säger Kersti Bergström.

Varmt mottagande hos kunderna

Flertalet byråer har redan haft möjlighet att testa Blikks nya KYC- och AML-lösning. Bland dem har tongångarna varit väldigt positiva.

– Vi har fått mycket positiv feedback från våra testpiloter. Det som de uppskattar allra mest är att vår lösning samlar alla aspekter av KYC- och AML-arbetet i ett sömlöst flöde, från allmän riskbedömning till kundkännedom, bevakning och rapportering, berättar Kersti Bergström och fortsätter:

– Då många redan använder Blikk Byrå för att hålla koll på sina bevakningslistor och uppdrag samlar de nu ännu fler funktioner på ett och samma ställe, vilket innebär att de slipper tidskrävande dubbelarbete i flera system.

utgiven av

Ansvarig utgivare