Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2021.09.02

Enkät: Storbyråernas höstrekryteringar 2021

Vad händer på Big 8 i höst? Nyrekryteras det som vanligt och vad finns det för framtidsbehov? Balans hör efter med Sveriges största revisions- och rådgivningsbyråer.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Grant Thornton
Pia Håkansson, People & Culture Director

Pia Håkansson, People & Culture Director. Foto: Grant Thornton

Nyanställer ni en kull nyutexaminerade inför hösten?

– Ja, vi har rekryterat för fullt till våra affärsområden Revision, Ekonomiservice, Skatt och Advisory sedan i våras och vi ser nu fram emot att hälsa 120 nya kollegor välkomna till oss.

Hur kommer de anställda att jobba framöver?

– Pandemin har påverkat vårt sätt att arbeta och vi har fått experimentera kring många delar för att hitta arbetssätt som fungerar. Med flexibilitet som ledord tittar vi nu framåt och tar med oss det vi lärt oss för att skapa nya arbetssätt och nya sätt att samverka med varandra och våra kunder. Detta kommer bland annat att märkas när vi flyttar vårt huvudkontor till nya lokaler i januari 2022.

Vad har ni för kompetensbehov inom närmaste framtiden?

– Vi kommer att fortsätta att rekrytera till samtliga våra affärsområden framåt på alla erfarenhetsnivåer och ser löpande över vårt kompetensbehov.

PwC
Katarina Roddar, personaldirektör

Katarina Roddar. Foto: PwC

Nyanställer ni en kull nyutexaminerade inför hösten?

– De nyexaminerade som tillträder nu i höst är rekryterade sedan en tid tillbaka, och det handlar om cirka 400 personer som börjar under augusti/september. Majoriteten av de nyutexaminerade anställs som revisorsassistenter, men vi anställer även många finansiella analytiker till vår affärsrådgivning, jurister, ekonomer, ingenjörer och systemvetare med fokus på riskhantering.

Hur kommer de anställda att jobba framöver?

– Vi kommer självklart fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och som än så länge innebär att så många som möjligt ska arbeta hemifrån. Det är viktigt att vi gör en gradvis återgång under hösten på ett klokt och balanserat sätt. Digitala arbetssätt och mötesformer kommer fortsätta att vara viktiga, både internt och i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare kommer i stor utsträckning själva få avgöra hur de vill arbeta, givet att det följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vad har ni för kompetensbehov inom närmaste framtiden?

– PwC fortsätter att växa och vi är optimistiska inför framtiden. Det innebär att vi kommer rekrytera inom de flesta av våra kompetensområden och på olika nivåer, till exempel inom affärsrådgivning, skatterådgivning, cyber security, samt data analytics. Samtidigt ser vi även en fortsatt positiv utveckling inom revision.

BDO
Daniel Wetterling, HR-chef

Daniel Wetterling. Foto: BDO

Nyanställer ni en kull nyutexaminerade inför hösten?

– Under början av hösten välkomnar vi 20 juniora konsulter. Främst inom revision men även inom våra affärsområden företagsservice och rådgivning. Vi gör även strategiska rekryteringar inom hållbarhet och IT-revision, där vi får två nya seniora kollegor på plats i höst.

Hur kommer de anställda att jobba framöver?

– För oss är det viktigt att kunna erbjuda flexibilitet för våra medarbetare och kunder. Vi ser därför en kombination av arbete på distans, på våra kontor samt på plats hos våra kunder utifrån de behov som finns.

Vad har ni för kompetensbehov inom närmaste framtiden?

– Vi kommer att anställa och utbilda fler specialister och har behov av både juniora och seniora medarbetare som vill vara med och driva fortsatt utveckling av vår digitala leverans och bygga nära kundrelationer i rollen som rådgivare. Konkreta exempel är revisorer med några års erfarenhet, juniora redovisningskonsulter, erfarna skattekonsulter och konsulter inom Corporate Finance. Vi har även en ny rekrytering som kommer att utveckla vår rådgivning kring hållbart företagande som vi tror kommer att växa.

Deloitte
Anna Pontén, HR-ansvarig och partner

Anna Pontén. Foto: Deloitte

Nyanställer ni en kull nyutexaminerade inför hösten?

– Ja. Under augusti välkomnar vi cirka 250 nya kollegor som kommer till Deloitte direkt från universitetsstudier. Av dessa börjar 90 personer som revisorsassistenter, och resterande inom vår konsult- och rådgivningsverksamhet

Hur kommer de anställda att jobba framöver?

– Vi kommer anpassa vårt arbetssätt utifrån rådande allmänna rekommendationer, våra klienters behov, medarbetares önskemål och hur vi bäst kan leverera med kvalitet och effektivitet. Fördelningen mellan olika arbetsplatser kommer variera över tid beroende på uppdrag, team och individ.

Vad har ni för kompetensbehov inom närmaste framtiden?

– Vi har en stark efterfrågan på våra tjänster och kommer fortsätta rekrytera till samtliga affärsområden. Det gäller såväl nyutexaminerade som personer med tidigare arbetserfarenhet.

Aspia
Pia Törnqvist, HR-chef

Pia Törnqvist. Foto: Stefan Sigemo

Nyanställer ni en kull nyutexaminerade inför hösten?

– Vi har drygt 100 personer som startar hos oss i augusti/september och de flesta av dem är nyutexaminerade och börjar arbeta som juniora redovisningskonsulter. Men vi får även in lönekonsulter och skattejurister direkt från skolorna. Utöver det rekryterar vi till mer seniora roller inom både redovisning, lön och skatt samt våra interimstjänster och våra affärsstödsenheter som sälj, finance och IT.

Hur kommer de anställda att jobba framöver?

– Vi fortsätter att följa FHM:s rekommendationer och just nu rekommenderar de hemarbete. På Aspia har vi ett digitalt arbetssätt vilket möjliggör distansarbete och vi är en modern arbetsgivare så även framåt kommer vi erbjuda en flexibel lösning för våra medarbetare där de flesta tydligt uttryckt ett önskemål om att få möjlighet att fortsätta arbeta på distans någon/några dagar i veckan. Exakt hur vi löser det rent praktiskt arbetar vi med just nu.

Vad har ni för kompetensbehov inom närmaste framtiden?

– På Aspia har vi en tydlig tillväxtagenda och vi brukar säga att vi utbildar och utvecklar de bästa talangerna inom vår bransch. Vi kommer fortsätta ha behov av nyutexaminerade ekonomer, lönekonsulter och skattejurister, men även mer seniora roller som kundansvariga redovisnings- och lönekonsulter och skatterådgivare, specialister inom digitalisering, spetskompetens inom IT – och duktiga säljare välkomnar vi alltid!

KPMG
Annica Hedmark, Head of People & Culture

Annica Hedmark. Foto: KPMG

Nyanställer ni en kull nyutexaminerade inför hösten?

– Närmare 120 personer inom revision, rådgivning och skatt.

Hur kommer de anställda att jobba framöver?

– Vi panerar för en mer hybrid arbetsmiljö där våra medarbetare kommer att kunna fördela sin tid mellan arbetsplatsen, hemmet och ute hos kund.

Vad har ni för kompetensbehov inom närmaste framtiden?

– Vi kommer att ha stort fokus på att stärka KPMG inom flera områden samt rekrytera ny kompetens. Nya arbetssätt och ny teknik banar för nya affärsmöjligheter och utmaningar. För att kunna möta kundernas förväntningar ser vi ett ökat behov av IT/tech-kompetens. Vi ser även att vi kommer rekrytera fler seniora medarbetare och personer som är riktigt starka inom rådgivning.

Mazars
Katarina Ljungqvist, COO

Katarina Ljungqvist. Foto: Mazars

Nyanställer ni en kull nyutexaminerade inför hösten?

– Vi har anställt drygt 20 personer som börjar nu i skiftet augusti/september. Det är en redovisningskonsult, fem skattekonsulter och resterande revisorer främst Assistants. Anställningarna fördelar sig över våra större kontor.

Hur kommer de anställda att jobba framöver?

– Vi följer de allmänna rekommendationerna och det innebär att vi företrädesvis arbetar hemifrån september ut som det ser ut nu. Därefter kommer vi att fördela vår tid mellan att arbeta på kontoret, ute hos kund och hemifrån givet att restriktionerna tas bort.

Vad har ni för kompetensbehov inom närmaste framtiden?

– Den närmsta tiden söker vi en IFRS specialist, en specialist inom finansiell DD samt auktoriserade revisorer.

EY
Anna Svanberg, VD

Anna Svanberg. Foto: EY

Nyanställer ni en kull nyutexaminerade inför hösten?

– Under hösten välkomnar vi 387 nya kollegor, till samtliga affärsområden. 318 kommer direkt från universitetet, vilket känns lite extra kul med tanke på det fokus vi har på våra studentrelationer och -aktiviteter.

Hur kommer de anställda att jobba framöver?

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samtidigt som vi fortsätter implementera vår nya modell för hybridarbete. Modellen lanserades i somras och är framtagen för att möta varje enskild medarbetares behov. Det handlar om att skapa förutsättningar för våra medarbetare, så att de själva kan skapa den mix som passar just dem.

Vad har ni för kompetensbehov inom närmaste framtiden?

– Digitaliseringen, i kombination med rådande situation, driver på utveckling och förändring av såväl arbetssätt som yrkesroller, och vi ser ett allt större behov av digital kompetens inom samtliga affärsområden. Inom revision sker stora förändringar på grund av automatiseringen och robotiseringen. Även inom andra affärsområden ser vi framför oss stark tillväxt i takt med att vi fortsätter växa inom områden som strategi, operationella förbättringar och transaktioner. Vi rekryterar allt fler ingenjörer, jurister och systemvetare, även om ekonomerna fortfarande rekryteras i majoritet.

 

utgiven av

Ansvarig utgivare