Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2022.12.09

Storbyråerna om hållbarhetsrekrytering

Så här svarar de större byråerna i branschen om hur de bygger sin hållbarhetskompetens i ljuset av nya tuffa lagar och kraftigt ökad efterfrågan.

text:

Rakel Lennartsson

Outi Alestalo, EY.

Outi Alestalo, delägare EY

Hur bygger ni kompetens för att klara de nya lagkraven?

– Vi har en dedikerad grupp som jobbar med både hållbarhetsgranskningar och konsultationer. Därtill finns det självklart hållbarhetskompetens i andra affärsområden, inklusive finansiell revision, rådgivning med mera. Vi har noterat en tydlig ökning i efterfrågan för olika granskningstjänster. Såväl hållbarhetsredovisningar som andra rapporter till exempel kopplat till hållbara finansieringslösningar.

Hur påverkas er rekrytering?

– Vi ser tydligt att efterfrågan för hållbarhetstjänster kommer att öka framgent så vi rekryterar kontinuerligt.

Hur ser ni på möjligheten att bygga upp kompetens i takt med att nya regler rullar ut?

– Det kommer att krävas mångfacetterad kompetens, inte enbart inom miljö utan även inom exempelvis bolagsrapportering, revision, mänskliga rättigheter, sociala frågor. Vi rekryterar kontinuerligt och vår rekryteringstakt har ökat från föregående år.

Vi har noterat en tydlig ökning i efterfrågan för olika granskningstjänster.
Outi Alestalo, delägare EY
Linda Corneliusson, ansvarig för ESG inom revision, PwC.

Linda Corneliusson, ansvarig för ESG inom revision, PwC

Hur bygger ni kompetens för att klara de nya lagkraven på hållbarhetsrapportering och revision (CSRD)?

– När det gäller kompetensutveckling inom hållbarhet, så arbetar vi med både bredd och djup inom hela PwC. Det handlar dels om grundkompetens för våra medarbetare som arbetar med rådgivning, dels om att bygga specialistkompetens för våra medarbetare inom affärsområdet ESG. Dessutom genomför vi nu en kraftig satsning på kompetenshöjning inom revisionsområdet, både när det gäller regelverk och metodik för att granska hållbarhetsinformation.

Hur påverkas er rekrytering?

– Vi storsatsar på rekrytering inom hållbarhet. På kort tid har vi blivit betydligt fler ESG-konsulter och vi är nu runt 60 specialister inom området. Men det här är bara början. Vi ska växa ännu mer inom hållbarhet och rådgivning. Dessutom kommer vi att anställa många nya revisorer med inriktning hållbarhet, för att kunna möta kommande behov.

Hur ser ni på möjligheten att bygga upp kompetens i takt med att nya regler rullar ut?

– Omställningen är viktig, vilket betyder att implementationen av nya regelverk behöver ske i snabb takt. Konkurrensen om talanger och erfarna specialister är hård och då särskilt inom ett område som hållbarhet. Därför är det viktigt att arbeta parallellt med att utveckla kunskap bland befintliga medarbetare och rekrytera ny kompetens utifrån.

Vi storsatsar på rekrytering inom hållbarhet.
Linda Corneliusson, ansvarig för ESG inom revision, PwC
Tina Zetterlund, Partner och Head of Clients & Markets på KPMG.

Tina Zetterlund, Partner och Head of Clients & Markets på KPMG

Hur bygger ni kompetens för att klara de nya lagkraven på hållbarhetsrapportering och revision (CSRD)?

– Vi ser ständigt över våra kompetensbehov och prioriterar rekrytering samt upskill och reskill av våra medarbetare. KPMG globalt som lokalt har sedan länge haft ett uttalat fokus på ESG/hållbarhet, vilket gör att vi under en lång tid har byggt upp kompetens inom området.

Hur påverkas er rekrytering?

– Vi ser ständigt över våra kompetensbehov för att möta efterfrågan på marknaden. I och med att vi under en längre tid har haft ett uttalat fokus på ESG och hållbarhetsfrågor så har vi byggt upp kompetens kontinuerligt under många år. Det senaste halvåret har vi förstärkt KPMG SLL (Sverige, Lettland och Litauen) med närmare 100 nya medarbetare som stöttar ESG-agendan ur ett bredare perspektiv, både med specialistkompetens inom ESG och andra kompetenser som är relevanta för att stötta kunderna med deras ESG-arbete. Vi har alltid ögonen öppna för nya talanger som kan fortsätta stärka vårt tjänsteerbjudande och vill vara med på vår resa.

Hur ser ni på möjligheten att bygga upp kompetens i takt med att nya regler rullar ut?

– Konkurrensen om talanger på marknaden har hårdnat och det förutsätter att vi som företag aktivt arbetar långsiktigt och strategiskt med vårt employer brand, vilket vi gör. Vi är verksamma i en bransch där det finns många duktiga och kompetenta medarbetare inom flera områden, inte minst inom ESG, assurance och digital transformation. I och med vårt långsiktiga fokus inom dessa områden har vi hunnit bygga upp vår interna kompetens över tid, både genom upskill och reskill, men också genom de närmare 100 nya talanger vi har välkomnat de senaste sex månaderna.

Vi har välkomnat 100 nya talanger de senaste sex månaderna.
Tina Zetterlund, Partner och Head of Clients & Markets på KPMG
Lennart Nordqvist, partner inom Risk Advisory, Deloitte.

Lennart Nordqvist, partner inom Risk Advisory, Deloitte

Hur bygger ni kompetens för att klara de nya lagkraven på hållbarhetsrapportering och revision (CSRD)?

– Aspekter av hållbarhet är centrala delar i dialogerna med våra klienter och därför också inom vår rekrytering. För våra klienter konkretiseras nya krav och förväntningar, exempelvis genom de långtgående krav på rapportering och granskning som införs inom ramen för CSRD och EU Taxonomin. För vår del måste vi i vår roll som rådgivare och revisorer kunna svara upp mot dessa krav. Här krävs det såklart att vi både höjer och breddar vår kompetens för att på bästa sätt serva våra klienter.

Hur påverkas er rekrytering?

– Vi märker också ett stort intresse från våra medarbetare att arbeta med och lära sig mer om hållbarhetsfrågor. Det möter vi och stimulerar genom utvecklande och stimulerande uppdrag, kompletterat med utbildning och samarbete inom vårt globala nätverk. Ett konkret exempel är den utbildning rörande klimatfrågor som rullades ut till samtliga medarbetare över hela världen förra året. Denna typ av globala initiativ utvecklas och kompletteras naturligtvis med regionala och lokala initiativ med kopplingar till vår affärsmodell och våra klienters behov.

Hur ser ni på möjligheten att bygga upp kompetens i takt med att nya regler rullar ut

– Givetvis ser vi ett växande behov av kompetenta nya medarbetare och det är många företag som söker rätt form av kompetens. I grunden är det ändå glädjande att så många arbetar med dessa frågor och ser dem som viktiga.

Vi märker ett stort intresse från våra medarbetare att arbeta med och lära sig mer om hållbarhetsfrågor.
Lennart Nordqvist, partner inom Risk Advisory, Deloitte
Joachim Linder, affärsområdeschef Revision, Grant Thornton.

Joachim Linder, affärsområdeschef Revision, Grant Thornton

Hur bygger ni kompetens för att klara de nya lagkraven på hållbarhetsrapportering och revision (CSRD)?

– Eftersom vi under flera år arbetat med granskning av hållbarhetsrapporter så är det ett naturligt steg att bredda oss. Vi fortsätter att bygga kompetensen inom revision, där alla revisorer kommer ha grundkompetensen för att möta CSRD. Ett antal medarbetare kommer därtill att få specialutbildning. När specialistkompetens krävs teamar vi ihop oss med våra kollegor inom Sustainable Business Advisory.

Hur påverkas er rekrytering?

– Vi söker löpande medarbetare inom revision med hållbarhetsfördjupning. Vi fortsätter också vår rekrytering inom specialistrådgivningen för att kunna stötta granskningen framåt. Men framför allt satsar vi mycket på att fortbilda våra egna medarbetare.

Hur ser ni på möjligheten att bygga upp kompetens i takt med att nya regler rullar ut?

– Vi välkomnar en enhetlighet och en gemensam standard, det ökar jämförbarheten. Samtidigt är rekryteringsunderlaget litet, och därför satsar vi parallellt på att fortbilda våra revisorer. Vi har strukturkapitalet på plats och gör redan översiktliga granskningar av hållbarhetsinformation, det blir ett naturligt steg att anpassa oss till de nya lagkraven i CSRD. Eftersom CSRD berör hela Europa har vi också samverkan internationellt med andra medlemsländer inom Grant Thornton International.

Rekryteringsunderlaget är litet, och därför satsar vi parallellt på att fortbilda våra revisorer.
Joachim Linder, affärsområdeschef Revision, Grant Thornton
Evelina Fredriksson, ESG-expert på BDO.

Evelina Fredriksson, ESG-expert på BDO

Hur bygger ni kompetens för att klara de nya lagkraven på hållbarhetsrapportering och revision (CSRD)?

– På BDO har vi en grupp av specialister, Sustainability Audit and Advisory Services. Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster av både befintliga och nya kunder. För att säkerställa att gruppen alltid har tillgång till det senaste inom området är vi representerade i FAR. Gruppen jobbar nära de andra medlemsfirmorna inom BDO globalt bland annat för att säkra expertis om EU:s krav på området.

Hur påverkas er rekrytering?

– Vi rekryterar bred expertis inom hållbarhet. Det är ett väldigt attraktivt erbjudande till de arbetssökande så vi har haft lätt att hitta välmeriterade kollegor. Topptalang inom hållbarhet vill arbeta i projekt som skapar värde för kunder och gör skillnad. Och det är just den kundbasen vi arbetar med på BDO.

Hur ser ni på möjligheten att bygga upp kompetens i takt med att nya regler rullar ut?

– Vi upplever att kompetenta sökanden konkurrerar om de vakanta tjänster vi har. Det beror på att vi har en hög teknisk höjd i gruppen och att vi jobbar med kunder som tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar. Vi satsar på att utveckla medarbetare och ständigt bevaka utvecklingen. Inom BDO är vi väldigt bra på att snabbt ta till oss ny information och utveckla vårt strukturkapital för att kunna leverera med hög kvalitet.

För att säkerställa att gruppen alltid har tillgång till det senaste inom området är vi representerade i FAR.
Evelina Fredriksson, ESG-expert på BDO

Missa inte Balans nr 6 med tema hållbarhet och CSRD.

 

Fortsätt läsa!

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare