Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2023.02.27

Enkät: Så rekryterar Big 8 under 2023

De traditionella kompetenserna efterfrågas i branschen. Samtidigt rekryteras specialister med inriktning mot IFRS, ESG och it.

text:

Dan Håfström

Balans frågar storbyråerna om hur deras rekryteringsbehov ser ut under det kommande året.

 1. Hur många nya medarbetare anställer ni under 2023?
 2. Hur många av dem ni anställer under året är nyexaminerade?
 3. Vilken slags kompetens är extra viktig att knyta till sig just nu?

Aspia: ”Vi har stora tillväxtplaner”

Malin Rosenqvist Willner, Head of Employer Branding and Talent Acquisition Aspia.

Malin Rosenqvist Willner, Head of Employer Branding and Talent Acquisition Aspia:

 1. Vi har stora tillväxtplaner och vi har beräknat att vi ska anställa 308 medarbetare till våra tre affärsområden (acounting, payroll och Interim) under 2023.
 2. Det rör sig om nästan två tredjedelar, alltså omkring 200 juniora medarbetare inom accounting, payroll och interim.
 3. Aspia vill fortsätta vara en ledande affärspartner för våra kunder och vi kan erbjuda bred expertis inom ekonomi, lönehantering, skatt, HR och annan affärsrelaterad rådgivning. Därför tror vi att det är av särskild vikt att vi anställer medarbetare som trivs med att arbeta rådgivande mot våra kunder för att hjälpa våra kunder med just deras behov.

Grant Thornton: ”Vårt mål är hållbar tillväxt”

Clara Olsson, Employer Branding Manager, Grant Thornton.

Clara Olsson, Employer Branding Manager, Grant Thornton:

 1. Vårt mål på Grant Thornton är att skapa hållbar tillväxt och vi planerar att välkomna cirka 350 nya kollegor eller mer under 2023.
 2. Av dessa 350 hoppas vi på att rekrytera cirka 250 direkt från högskola/universitet.
 3. Förutom den traditionella kompetensen till våra affärsområden så behöver vi rekrytera erfarna specialister med kunskaper inom bland annat IFRS, hållbarhet, dataanalys, IT-revision och medarbetare med stort intresse för företagande som vill vara med och skapa framtiden tillsammans med våra kunder – entreprenörsföretagen.

EY: ”Vi ser ökad efterfrågan inom hållbarhet och tech”

Henrik Gradin, HR-direktör för EY i Sverige.

Henrik Gradin, HR-direktör för EY i Sverige:

 1. Det går fortsatt bra för oss och vi kommer fortsätta att rekrytera stort. Cirka 750 medarbetare.
 2. 70 procent nyexaminerade.
 3. Vi rekryterar till alla delar vår verksamhet, vilket innebär medarbetare inom till exempel revision, skatt, strategi och transaktioner samt managementkonsulter. Vi ser en ökad efterfrågan hos våra kunder på kompetens inom hållbarhet och tech, vilket är områden vi också rekryterar till.

KPMG: ”Vi letar talanger med modernt synsätt på ledarskap”

Tina Zetterlund, partner och Head of Clients & Markets, KPMG.

Tina Zetterlund, partner och Head of Clients & Markets, KPMG:

 1. Vi ser ständigt över våra kompetensbehov och prioriterar rekrytering samt upskill och reskill av våra medarbetare. Vår prognos är att under helåret 2023 rekrytera ungefär 600 nya medarbetare.
 2. Vi hoppas kunna välkomna ungefär 300 nyexaminerade till oss inom KPMG i år.
 3. Vi ser ett fortsatt högt tryck och stor efterfrågan på talanger inom IT, digital transformation och ESG. Utöver det är vi i år lite extra nyfikna på talanger som har ett modernt synsätt på ledarskap och ledare som inte räds att leda hybrida arbetsteam. Med det medföljer såklart ett agilt mindset och förmågan att snabbt ställa om och prioritera rätt i en föränderlig värld.

BDO: ”Vi ser kompetensbehov inom digitalisering, hållbarhet, IT och rådgivning”

Daniel Wetterling, HR direktör Sverige, BDO.

Daniel Wetterling, HR direktör Sverige, BDO:

 1. Cirka 150.
 2. Cirka 75 nyexaminerade
 3. Digitalisering, hållbarhet, IT-kompetens, rådgivning är områden som vi bland annat ser som framtida kompetensbehov – utöver våra grundläggande behov inom ekonomi, juridik och lön.

PwC: ”Vi rekryterar spetskompetens inom ESG”

Johan Eriksson, Kommunikationschef PwC.

Johan Eriksson, Kommunikationschef PwC:

 1. Vi räknar med att rekrytera drygt 700 nya kollegor i år, varav en del handlar om att säkerställa vår tillväxt.
 2. Ungefär 150 personer av dem som vi rekryterar i år kommer vara nyutexaminerade.
 3. Vi rekryterar löpande till både vår revisions- och rådgivningsverksamhet, men ett område där vi rekryterat en mängd personer med spetskompetens det senaste året är inom ESG-området.

Deloitte: ”Vi fortsätter att rekrytera brett”

Anna Pontén, Partner Human Resources and Talent, Deloitte AB.

Anna Pontén, Partner Human Resources and Talent, Deloitte AB:

 1. Vi rekryterar cirka 250 nya medarbetare under 2023.
 2. Ungefär 200 av dem vi rekryterar är nyexaminerade.
 3. Ingen stor skillnad mot tidigare, vi fortsätter rekrytera brett för att täcka behovet i våra olika verksamheter, det vill säga utbildade ingenjörer, ekonomer och jurister, antingen direkt från universitet eller med relevant erfarenhet från övriga näringslivet.

Mazars: ” Vi ser ett särskilt behov inom områden som IT-revision och ESG”

Jenny Alstierna, HR-chef Mazars.

Jenny Alstierna, HR-chef Mazars:

 1. Vi fortsätter vår tillväxtresa inom både revision, skatt och rådgivning och kommer under året att anställa ett 50-tal nya medarbetare.  Medarbetarna är det viktigaste vi har och därför är vårt övergripande mål att hela tiden jobba för att bli en ännu bättre arbetsplats. Hållbart medarbetarskap är något som står högt på vår agenda. Det handlar om allt från att hitta balans i livet till ersättningsfrågor och friskvårdstimmar. Vi arbetar ständigt med att inventera önskemål och behov från våra medarbetare för att utreda vad som är betydelsefullt för dem. Det är viktigt för oss att växa ansvarsfullt och tillväxten måste gå hand i hand med dessa frågor.
 2. 35 av våra nya medarbetare kommer direkt från högskola och universitet. Det är en grupp med mycket drivkraft att lära och utvecklas. En utmaning i det är att otåligheten kan vara stor och vissa saker kräver sin tid – där handlar det för oss som arbetsgivare om att få de yngre medarbetarna att känna sig inkluderade och delaktiga från start, men också att få dem att förstå att de kommer växa och utvecklas med tiden. Det är också en grupp som ställer höga krav på sin arbetsgivare och arbetsplats – därför är frågor om hållbart medarbetarskap och allt vad det innebär otroligt viktigt för framtiden.
 3. Vi fortsätter att växa inom samtliga affärsområden och kommer fortsätta rekrytera såväl nyutexaminerade som erfarna medarbetare. Vi ser ett särskilt behov inom områden som IT-revision och ESG, där vi också fortsatt med våra satsningar – bland annat genom att utveckla vår IT-revisionsavdelning och vidareutveckla den hållbarhetsgrupp vi haft sedan många år tillbaka för att fokusera ytterligare på ESG-frågor. Det finns en enorm bredd i branschen och så många olika typer av jobb att göra för den som vill. Att möjligheterna är så stora är viktigt att lyfta fram för att attrahera yngre medarbetare, som vill växa och utvecklas tillsammans med oss.

 

Läs även

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare