Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Petra Örjegren

2021.02.12

En skrämmande verklighet för företagare

Till morgonkaffet i måndags var det många av oss som möttes av en riktigt mörk verklighet på Dagens Industris första sida. Artikeln handlade om hur utsatta våra svenska företag är för brottslighet och den redogjorde för riktigt skrämmande uppgifter. Enligt Företagarna som har tagit fram en rapport framgår att hela 36 procent av våra företag någon gång har blivit utsatta för brott. Mer än hälften av dem som driver företag upplever otrygghet.

Det här handlar om våra jobbskapare – men vem kommer i framtiden att vilja bli företagare eller fortsätta kämpa när deras säkerhet inte kan garanteras?

I den jämtländska lokala tidningen har vi bara under den senaste veckan bevittnat två företagare som lägger ner på grund att de inte orkar stå upp mot brottsligheten längre. Och tyvärr är detta inte unikt. Andelen företagare som funderat på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten har ökat från 13 till 19 procent i Sverige under de senaste åren. Att nästan var femte företagare funderar på att lägga ner på grund av detta är otroligt ledsamt och oroande.

Innan pandemin var frågor om brottsbekämpning längst upp på företagens önskelista inför nästa riksdagsval, men har hamnat i skymundan på grund av covid-19. Men vi får inte glömma bort denna väldigt viktiga fråga. När fler än 4 av 10 företagare uppger att de har avstått från att investera på grund av rättsosäkerheten påverkar det inte bara näringslivet utan samhället i stort.

I debatten om brott är det oftast det grövre brottsligheten som kommer på tal och vi tänker inte så ofta på det faktum att de flestas vardag kantas av en lång rad av så kallade vardagsbrott, som skadegörelse, nätbedrägerier och mindre stölder.

Rapporten som presenterades visade på att företagen inte ens anmäler dessa brott för att de inte tror att det skulle ge någon effekt. Det verkar som företagen har tappat tron på rättssystemet och att våra myndigheter ska kunna hjälpa i dessa situationer.

En annan aspekt av detta är också direkt kopplad till våra kunders lönsamhet. Företagens kostnad stannar inte alltid vid själva brottet. Att ersätta en vara som stulits eller skadegörelse av fasaden är bara en bråkdel av den totala notan för dessa vardagsbrott. Utöver de rent återställande kostnaderna har åtta av tio företag haft ökade kostnader för brottsförebyggande åtgärder och dyrare försäkringar.

Hur många av oss har inte någon gång erhållit en bluffaktura eller utsatts för någon form av försök till nätbedrägeri?

Jag vet att min personal vid ett par tillfällen fått e-post där någon utger sig för att vara jag och ber dem betala ut pengar. Nu har vi bra interna kontrollrutiner för att undvika att detta skulle kunna lyckas, men hur är det med våra kunder? Borde kanske vi ta ett större rådgivningsansvar i detta och hjälpa dem säkerhetsställa de interna rutinerna i större utsträckning än vad vi gör idag?

Vissa av er är säkert väldigt duktiga på detta men jag vet att en stor del av oss inte har haft samtal med våra kunder om vilka konsekvenser en ökad brottslighet kan ha för deras verksamhet och hur de kan förhindra att bli utsatta.

Men det viktigaste som jag ser det är att vi behöver fler poliser med kompetens att motverka och klara upp brott mot företag. Även lagstiftningen måste ses över för att vi ska få trygga företagare som kan fokusera på rätt saker: investera och skapa tillväxt.

 

Läs mer av Petra Örjegren

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare