Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.02.09

En konsult blir aldrig digitaliserad

Ett näringsliv där företagens redovisning genereras automatiskt i realtid och delas ögonblickligt med myndigheter eller kreditgivare. Så ser framtiden ut, enligt Nordic Smart Government (NSG).

text:

Rakel Lennartsson

illustration:

Rebecca Elfast

Nordic Smart Government (NSG) är ett politiskt initiativ som ska göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region 2030. Genom digitalisering och automatisering ska den administrativa bördan lyftas från de mindre företagen, så att de kan fokusera på det de är bäst på: innovera, producera och skapa tillväxt.

En animerad film på Bolagsverkets hemsida ger en bild av hur det nya enklare livet kommer att se ut för företagarna, när all ekonomisk information flödar sömlöst mellan olika intressenter – företagens redovisning genereras automatiskt i realtid och delas ögonblickligt med myndigheter eller kreditgivare.

Visionen kan bli verklighet om bara Nordens myndigheter och företag enas om gemensamma standarder för datahantering. Men vilken blir konsultens roll i den här nya verkligheten?

Anna Kelly är projektledare för Nordic Smart Government på Bolagsverket. Hon har en bakgrund som managementkonsult på bland annat PwC. Nu ska hon förverkliga NSG i nära samarbete med andra myndigheter och näringslivets aktörer, FAR är en av dem.

Anna Kelly. Foto: SKR (Sveriges kommuner och regioner)

– Om vi började om med ett blankt papper i dag skulle vi rita flödet annorlunda. Kartan vi har i dag är ett arv, vi skulle inte rita den likadant nu, säger hon.

Hennes budskap är att utvecklingen är obeveklig, men inte ska ses som hotfull. Den drivs av digitaliseringen som gör det möjligt att hantera stora informationsmängder, vilket gör att data blir en värdefull råvara. NSG skapar inte förändringen utan är ett initiativ för att dra nytta av den, men på ett ansvarsfullt sätt, menar hon.

– Effektivt informationsutbyte är en av de saker som måste till för att NSG:s vision ska kunna uppfyllas. Grunden för den processen måste vara att slutkunden äger sin egen information, slår Anna Kelly fast.

Det är en princip som de flesta kan hålla med om, men i verkligheten saknas tydliga lagar och regler på området.

Utvecklingen är obeveklig men ska inte ses som hotfull.

När allt större datamängder aggregeras i molntjänster blir dessa potentiella guldgruvor där datan är råvaran. Programvaruleverantörerna använder sig av informationen för att utveckla programvaran, men många är rädda för vad de skulle kunna göra. Allt från att ”stjäla” byråns kunder till att sälja datan vidare till tredje part.

Även om det råder konsensus om att kunden äger sin data, så uppstår svåra gränsdragningsproblem när datan flyter mellan flera aktörer: redovisningskonsulter, banker, programvaruleverantörer och myndigheter, som förädlar informationen på olika sätt. Vem har gjort vad? Vem har bidragit med värdet och vem ska tjäna pengar på det?

”Duktiga redovisningskonsulter kommer fortsatt att ha arbete, men arbetet kommer att se annorlunda ut och arbetstillfällen kommer sannolikt att skapas inom nya företag.”

När nya aktörer kommer in på marknaden, oftast med helt digitala lösningar, suddas även gränserna ut, mellan vad som är en redovisningsbyrå och vad som är en programvaruleverantör.

Det går även att tala om en maktförskjutning där makt flyttas från byråerna, som har haft den exklusiva kundkontakten, till programvaruleverantören som genom att hantera kundens data i molnet upprättar en direktlänk med kunden.

Fortnox har på kort tid vuxit till Sveriges största molnbaserade ekonomisystem. Det Växjöbaserade företaget har i dag 350 000 kunder, ganska exakt en fjärdedel av Sverige 1,4 miljoner företag. Merparten av kunderna kommer via byråer och enligt Fortnox kommer byråsidan fortsätta att växa parallellt med att antalet direktkunder ökar.

Camilla Skoog, Fortnox. Foto: Jonas Ljungdahl

– Byråerna kommer inte att försvinna och Fortnox kommer fortsätta att vara programvaruleverantör, säger Camilla Skoog, som är ansvarig för byråkunder på Fortnox.

Hennes bedömning är att byråerna har en fortsatt viktig roll att fylla.

– Det har varit mycket manuellt och repetitivt arbete i branschen, och mycket tid har lagts på att få in underlagen. När allt kommer in med automatik kan konsulterna i stället lägga tid på att skapa sig en större förståelse av vad det är kunden arbetar med, och lära känna siffrorna. Då kan de agera proaktivt med rådgivning och affärscoachning till sina kunder.

Trots sin styrkeposition är Fortnox ödmjuka inför framtiden.

– Vi måste vara på tårna, säger Lars Alm, omvärldsanalytiker på Fortnox. I framtiden kommer det bli ännu vanligare att företagarna köper en kombination av olika tjänster, inte att man som företagskund väljer en systemleverantör utan en sammansättning av olika tjänster.

Jan Söderqvist. Foto: Privat

Ett fullt genomförande av Nordic Smart Governmnent 2030 kan innebära att 80 procent av marknaden för redovisningstjänster försvinna, enligt branschexperten Jan Söderqvist på Visma och Panalitix.

Det är en dramatisk förändring, men det handlar om en strukturomvandling. Att dra slutsatsen att redovisningskompetens inte längre skulle behövas vore däremot ett missförstånd.

– Duktiga redovisningskonsulter kommer fortsatt att ha arbete, men arbetet kommer att se annorlunda ut och arbetstillfällen kommer sannolikt att skapas inom nya företag, säger Jan Söderqvist.

Läs mer:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare