Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.08.02

Elstödet – så ska koncerner agera

Skatteverket har under sommaren förtydligat vad som gäller för koncerner som vill söka elstöd. Ansökningarna måste lämnas in samtidigt till myndigheten.

text:

Charlotta Marténg

Enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan söka elstöd i Skatteverkets e-tjänst till och med den 25 september i år. Under sommaren förtydligade Skatteverket vad som gäller för koncerner.

”De företag som är en del av en intressegemenskap, till exempel en koncern, och som vill söka elstöd måste lämna in sina ansökningar samtidigt.” skriver myndigheten på sin webbplats.

Måste utse ingivare

– Det är de företagen som avser att ansöka om elstöd och som ingår i intressegemenskapen vid tidpunkten för ansökan som ska lämna in sina ansökningar gemensamt. Företag som ingår i en intressegemenskap måste utse en ingivare för att kunna lämna in sin ansökan, säger Marie Elmnäs, projektledare för elstödet på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Den som ska anmäla ombudsbehörighet för ingivare gör det via Skatteverkets webbplats då en särskild ombudsbehörighet krävs för den som vill använda sig av ett ombud.

BFN om redovisning av stödet

Under perioden 30 maj till 30 juni betalade Skatteverket ut cirka 5,4 miljarder kronor i elstöd till cirka 39 000 företag. Myndigheten uppskattar att ytterligare ungefär 180 000 företag kan komma att ansöka om elstöd innan den sista ansökningsdagen.

På Bokföringsnämndens (BFN) webbplats finns frågor och svar om när elstödet till företagen ska redovisas och hur stödet ska bokföras.

Elstödet som går att söka nu gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

 

Läs mer om elstödet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare