Detta är en annons från FAR
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

Ekonomistyrning gör redovisnings­konsulten till proaktiv rådgivare

”Vi måste våga tänka lite större, sätta oss in i kundens tankemönster. Ska vi redovisningskonsulter bli rådgivare på riktigt måste vi lära oss mer om ekonomistyrning.”

Petra Örjegren är ägare och VD på Stabilisator och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. Hon är också lärare på FAR:s nya kurs ” Ekonomistyrning för redovisningskonsulter – hjälp din kund att nå sina mål”.

Anpassad för redovisningskonsulter

Kursen är anpassad för redovisningskonsulter som arbetar med mindre och medelstora företag och vill få verktyg för att ställa om sitt tankesätt. Grundläggande begrepp inom ekonomistyrning, budgetering, kalkylering, internredovisning och inte minst analys och uppföljning är bärande delar i utbildningen.

Petra Örjegren

– Min ambition är att kursen ska öppna ögonen på deltagarna och inspirera till att tänka framåtriktat utifrån kundens mål och visioner. Vi måste ställa frågan till kunden, vart hen är på väg, och sedan hjälpa kunden att räkna på hur det ska gå till, menar Petra.

Kundens perspektiv utgångspunkten i rådgivningen

”Ekonomistyrning för redovisningskonsulter” är ny i FAR:s utbildningsutbud hösten 2021. Syftet med kursen är framför allt till att ge redovisningskonsulten möjlighet att hjälpa företagaren att fatta rätt ekonomiska beslut, att öka förståelsen för kundens perspektiv och förutsättningar.

– Vi behöver inte vara proffs på till exempel investeringskalkyler, men kunna så mycket att vi vågar tänka lite större och inte bara titta på siffrorna utifrån bokföringslagen. Om vår kund funderar på en investering ska vi hjälpa till att räkna på hur investeringen blir lönsam, och inte bara hur den ska bokföras, förklarar Petra.

”Ekonomistyrning är perfekt för den redovisningskonsult som vill hjälpa sin kund att nå sitt mål”

Mer sunt förnuft än sökningar i lagboken

Petra har lång erfarenhet av att leda utbildningar för redovisningskonsulter och ekonomistyrning är ett favoritämne, både för henne och för deltagarna. Många redovisningskonsulter tycker att det är ett roligt ämne, eftersom det inte handlar så mycket om att titta i lagboken utan mer om att använda sitt sunda förnuft.

–  Redovisningskonsulter älskar siffror och älskar att räkna! Därför är det roligt att få räkna på ett annat sätt än vad vi gör i vanliga fall. Ekonomistyrning är perfekt för den redovisningskonsult som vill hjälpa sin kund att nå sitt mål.

 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare