Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2023.02.22

Dom om fåmansbolag välkomnas

Ett fåmansbolag ger ut nya aktier genom nyemission. Aktierna köps av ett annat fåmansbolag. Men det innebär inte att bolagen bedriver samma verksamhet, eller likartad verksamhet. Det är innebörden i en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

text:

Björn Dickson

Per Holstad, ordförande FAR:s strategigrupp Skatt och Partner – Business Tax Services på EY, välkomnar domen.

– Det här är en efterlängtad dom som räddar utomståenderegeln. Jag uppfattar att den får en stor betydelse för företagsverksamhet i Sverige, säger Per Holstad.

Sökande i målet är en person som arbetar i ett rörelsebolag. Rörelsebolaget ägs till mer än 70 procent av ett bolag som ägs av utomstående, det vill säga personer som inte själva är verksamma i rörelsebolaget. Sökanden erbjöds att köpa en mindre del av aktierna i rörelsebolaget och ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få veta om aktierna skulle bli kvalificerade andelar. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort saken.

Fört över kapital

Ägarbolaget hade fört över kapital till rörelsebolaget genom en nyemission i rörelsebolaget. Frågan var om bolagen därigenom kunde anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Detta ska enligt HFD avgöras i förhållande till delägarna i ägarbolaget. Eftersom dessa delägare inte är verksamma i betydande omfattning i rörelsebolaget finns det ingen risk för omvandling av arbetsinkomster i det bolaget till lägre beskattade kapitalinkomster.

Upparbetade vinstmedel i rörelsebolaget kan inte heller tas ut av delägarna i ägarbolaget som lägre beskattad kapitalinkomst eftersom de inte själva äger några aktier i rörelsebolaget. Ägarbolaget och rörelsebolaget kan därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Delägarna i ägarbolaget ska därmed, enligt domen, anses som utomstående i förhållande till sökanden och hans andelar i rörelsebolaget kommer inte att vara kvalificerade.

Funnits en oro

Per Holstad säger att innan domen kom har det funnits en oro att Skatterättsnämndens förhandsbesked kraftigt begränsar tillämpningen av utomståenderegeln.

– Den regeln är viktig för att möjliggöra investeringar i olika former i små och medelstora företag. Nu kan många som levt med denna oro andas ut.

Per Holstad säger att HFD på sätt och vis lyckas rädda regelverket.

– Om utgången hade blivit den motsatta hade reglerna snabbt behövt ändras. Men det hade tagit ett antal år. Nu blir det så att säga rätt på en gång.

Det bästa med domen är enligt Per Holstad troligen att den inte tar fasta på den metodik som Skatterättsnämndens beslut gav uttryck för. Något tillspetsat innebar den metodiken att rättstillämpningen var låst av ordval i tidigare praxis.

– HFD lyckades genom att höja blicken se att tidigare praxis var kraftigt styrd av lagstiftningens syften. Det var just dessa syften som även nu gavs en avgörande betydelse, det vill säga att motverka inkomstomvandling av arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. Någon risk för sådan inkomstomvandling fanns uppenbarligen inte i förhandsbeskedet, säger Per Holstad.

Vilka problem eller frågetecken kvarstår efter domen?

– Jag uppfattar domen som klargörande. Men vi får väl se om Skatteverket uppfattar den på samma sätt.

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare