Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.01.28

Digitalt stöd för revisionsberättelser och K3 behöver öka

I början av februari kommer aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 att kunna skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt – om en programvara används som stöder detta. Nu måste programvaruleverantörerna hänga med.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Som Balans nyligen kunde berätta har där man föreslår att digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli obligatoriskt för räkenskapsår som inleds närmaste efter 30 juni 2021.

− Vi vill uppmana alla revisorer och redovisningskonsulter att hjälpa sina kunder hitta programvara för digital inlämning av årsredovisning, och eventuell koncernredovisning, innan det blir ett lagkrav. Samt att revisorer även hittar programvara för revisionsberättelse om bolaget lämnar in den som egen separat fil, säger nu Birgitta Åhlander Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, hos FAR.

Birgitta Åhlander. Foto: Lieselotte van der Meijs

Men i skrivande stund är det enbart programvaruleverantören e-revisor som erbjuder möjligheten att lämna in årsredovisningen enligt K3. Det är inte heller alla programvaruleverantörer som stöder inlämning av revisionsberättelsen som en egen separat fil.

Förra året fick Bolagsverket in 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, . Däremot var det endast 3 600, inte ens fyra procent, av de digitalt inlämnade årsredovisningarna som innehöll en revisionsberättelse, vilket i sin tur var en besvikelse.

Nina Brede, verksamhetsanansvarig på Bolagsverket, pekade på att revisions- och rådgivningsbranschen har en betydelsefull roll i att hjälpa kunden bli digital. Hon påminde vidare att EU gör ESEF-rapporteringen obligatorisk från 1 januari 2022.

− Det är viktigt att prova på att lämna in digitala revisionsberättelser för det kommer ett svenskt obligatorium, även om det inte finns något exakt datum för det än. Det gäller att hänga med i svängarna! sa Nina Brede till Balans.

Camilla Carlsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Något även Camilla Carlsson hos FAR skriver under på.

− Vi skulle väldigt gärna se att fler programvaruleverantörer snart öppnade upp möjligheten för digital inlämning av K3 samt revisionsberättelsen, understryker Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Läs mer om digital årsredovisning

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare