Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.11.11

Digitala utmaningar på revisionsbyråerna

Alla revisionsbyråer använder någon form av digitala verktyg. Att skaffa ny programvara och få revisorer att anamma andra arbetssätt än de invanda kan däremot vara en utmaning. Det framgår av RI:s tematillsyn om digitalisering.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Hur långt har revisionsföretagen kommit i sin digitalisering med fokus på användningen av automatiserade verktyg? Det var den stora frågan som Revisorsinspektionen (RI) ville få svar på när de initierade sin tredje tematillsyn.

Slutsats? Över lag är användningen av automatiserade verktyg och tekniker utbredd hos revisionsföretagen, skriver RI i rapporten. Och fler satsningar behöver göras.

− Revisionsbyråerna har kommit en bra bit på vägen. Digitaliseringsutvecklingen fortsätter i omvärlden och på olika sätt kommer det att kräva mycket arbete hos revisionsföretagen framgent. När det gäller mer avancerade AI-verktyg hade man inte kommit lika långt som vi kanske hade trott, säger Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor på RI.

Anna-Karin Brusk Rönnqvist. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Dyrt med programvara

För de mindre företagen kan det vara en utmaning att skaffa den typen av programvara. Det är dyrt och svårt att utveckla själv. För de större byråerna kan svårigheterna bestå i att få revisorerna att anamma ett nytt arbetssätt och våga släppa delar som de gjort på andra sätt tidigare, fortsätter RI:s chefsrevisor.

Totalt tio revisionsbyråer som bedömdes vara något mer i teknisk framkant än genomsnittet valdes ut för att svara på enkätfrågorna. Fyra mindre och sex större.

En av slutsatserna i rapporten är att möjligheten att få tillgång till programvara riskerar att bli en barriär för de mindre revisionsföretagen, särskilt om de vill komma in på segment med större och mer komplexa kunder.

− Det blev väldigt påtagligt att det är klurigt för de små revisionsbyråerna att hitta rätt typ av avancerade verktyg. ”Kommer det någon som erbjuder detta inom revision, så är vi gärna med och testar som piloter”, sa någon av byråerna, berättar Anna-Karin Brusk Rönnqvist.

Kundernas efterfrågan varierar

Enligt rapporten upplevs dessutom kundernas efterfrågan på nya verktyg olika av respondenterna. De flesta byråer noterar att kunderna vid offerttillfället uttrycker att de vill ha en revisor som är intresserad av det digitala, men att det sedan inte finns samma efterfrågan i den löpande i kontakten med kunderna.

Den tekniska utvecklingen skulle kunna stödja en utveckling mot realtidsrevision, konstateras vidare i tematillsynen. En eventuell fullständig realtidsrevision bedöms däremot av både Revisorsinspektionen och revisionsföretagen ligga långt fram i tiden.

− Realtidsrevision upplevs som ganska abstrakt. Det är väldigt svårt att säga när det kommer – eller om det kommer. Det finns en lagstiftning som talar om att räkenskaper ska sammanställas efter årets slut och därefter revideras. Det är inte en revision i realtid, säger Anna-Karin Brusk Rönnqvist.

Vad skulle då realtidsrevision egentligen innebära? Några byråer hade synpunkter som: Om företagstransaktioner monitoreras i realtid av revisorn, då är det viktigt att fundera på vilken övervakning det reviderade företaget självt genomför så att inte revisorn blir en del av företagets interna kontroll. Andra lyfte fram att om data samlas in löpande, så blir det en jämnare arbetsbelastning över året.

Vad tar ni med er efter denna tematillsyn?

− Nu har vi själva en ökad kunskap som vi kan ta med oss i våra kvalitetskontroller. Det är också en form av grundforskning, att vi står på en stabilare bas inför de förändringar som troligtvis kommer. Men den utgör vidare ett viktigt bidrag till vårt fortsatta utvecklingsarbete som syftar till att stärka revisionen i Sverige.

− Digitaliseringen och automatiseringen skapar oanade möjligheter i framtidens revision. Men vad är en önskvärd utveckling? Här behövs en vidare diskussion mellan revisionsföretag, näringsliv, Revisorsinspektionen och samhället i övrigt, svarar RI:s chefsrevisor.

 

Läs mer om digitalisering:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare