Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.04.27

Digital plånbok för företag på gång

Bolagsverket arbetar på att utveckla en digital plånbok för företag. Den ska göra det möjligt för företagare, kunder, uppdragsgivare och partner att snabbt och säkert dela eller utbyta verifierade bevis och certifikat med varandra.

text:

Björn Dickson

Den 30 september 2021 fick Bolagsverket regeringsuppdraget att utveckla en verifieringstjänst för enklare företagande. Arbetet ingår i regeringsuppdraget Proof of Business som nu har slutrapporterats. Arbetet tas vidare i ett storskaligt projekt på EU-nivå där Bolagsverket leder arbetet med att utveckla digitala plånböcker.

Hur påverkar detta arbetet för skatterådgivare och revisorer?

– I det här skedet är det lite för tidigt att säga men en hypotes är att det underlättar för skatterådgivare och revisorer genom att det ska bli enklare och tryggare att identifiera parterna och data. På sikt kan interoperabilitet på EU-nivå leda till enklare processer över landsgränser, säger David Magård, strateg på Bolagsverket.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare