Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2023.02.13

Digital inlämning av årsredovisning kan bli obligatoriskt

Från och med 2026 kan det bli krav på att lämna in årsredovisningen digitalt för majoriteten av alla aktiebolag. Det framgår av en utredning som nyligen presenterade ett delbetänkande.

text:

Kristina Israelsson

I januari 2021 lämnade Bolagsverket in ett förslag till Justitiedepartementet där man menar att det bör bli obligatoriskt för aktiebolag att skicka in sin årsredovisning digitalt. Den tidigare regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter.

Utredningen föreslår att det ska bli obligatoriskt med digital inlämning för drygt 95 procent av alla aktiebolag. I nuläget omfattas inte börsnoterade företag, finansiella företag och försäkringsföretag, men utredningen öppnar för att digital inlämning kan bli obligatoriskt även för dessa företag framöver.

Bolagsverket välkomnar förslaget

− Det här är ett efterlängtat förslag som går i linje med vår strategiska färdplan att automatisera ärendeflöden så att våra kunder kan lämna uppgifter i realtid. Det innebär också att det blir ännu bättre kvalitet i våra register och förstärker att vi framöver kan arbeta mer brottsförebyggande, säger Therese Frennberg, chef på företagsavdelningen på Bolagsverket i ett pressmeddelande.

Förslaget är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 December 2025. Utredningens förslag kommer sannolikt att remitteras till olika organisationer och myndigheter. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 22 juni 2023.

 

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare