Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Illustration: Rebecca Elfast
Yrkesvardag

2023.05.21

Digital inlämning av årsredovisning – det här gäller

Mer än 100 000 årsredovisningar har lämnats in digitalt hittills i år. Samtidigt väcker digital inlämning en hel del frågor. Balans har dammat av ett par tidigare publicerade artiklar som fortfarande är aktuella på området.

text:

Charlotta Marténg

Antalet årsredovisningar och revisionsberättelser som lämnas in digitalt till Bolagsverket ökar stadigt och under perioden januari till och med april 2023 fick Bolagsverket in 101 071 årsredovisningar digitalt. Det motsvarar 49,8 procent av det totala antalet inlämnade årsredovisningar till myndigheten.

Vid ett par tillfällen har digital inlämning av årsredovisningen lyfts som ämne i Expertenfrågan i Balans. Frågorna och svaren är fortfarande aktuella, konstaterar Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR:

Birgitta Åhlander. Foto: Christian Gustavsson

− Här finns en hel del relevant information att ta del av. Hösten 2021 klargjorde Bokföringsnämnden vilket datum som årsredovisningen anses undertecknad. Det överensstämde med vår uppfattning i Expertenfrågan från juni samma år.

Hon konstaterar att datumet för varje persons signering ska framgå av årsredovisningen när den lämnas in digitalt till Bolagsverket. Dessa uppgifter förs normalt inte över från en signeringslösning med automatik.

− Tänk därför på att hantera detta efter signeringen i den programvara som används, säger Birgitta Åhlander.

Hon skickar även med en annan rekommendation med anledning av användandet av ordet ”avger”:

− Jag vill även passa på att nämna att ordet ”avger” i den inledande mening som enligt praxis finns i många årsredovisningar och kan vara ” X AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret …” inte behöver ändras efter att Bokföringsnämnden valde att utmönstra begreppet avges och ersatte med begreppet ”är upprättad”. Ordet ”avger” är inte fel i det här sammanhanget. Företaget kan även välja att ta bort den här inledande meningen, säger hon.

 

Läs artiklarna här:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare