Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.03.17

Digital inlämning – 3 nyheter från Bolagsverket

Notifieringar och checksummor när någon laddar upp en fil till det egna utrymmet på Bolagsverket samt förenklingar i den kommande ESEF-rapporteringen till Finansinspektionen som blev obligatorisk från januari 2022. Det är tre nyheter från Bolagsverket under 2022.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Från årsskiftet fram till 10 mars i år hade Bolagsverket tagit emot cirka 39 400 digitala årsredovisningar. I skrivande stund går det i ännu snabbare takt, närmare 800 om dagen laddas upp hos myndigheten, berättar Nina Brede, verksamhetsutvecklare på enheten för digital tjänsteutveckling på Bolagsverket.

– Trenden är uppåtgående och glädjande, säger Nina Brede. Revisionsberättelserna som laddas upp digitalt är däremot färre än 10 procent, av 30 procent av företagen som ska lämna in revisionsberättelse. Då hoppas vi att de åtgärder som vi gör nu, med notifieringar och checksummor, ska leda till att antalet digitala årsredovisningar med revisionsberättelser ökar.

Nina Brede. Foto: Bolagsverket

I dagarna har Bolagsverket presenterat några nyheter för att underlätta hanteringen och inlämning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser, efter att bland annat juridiska och tekniska utmaningar kring förfarandet.

3 nyheter från Bolagsverket

1. Notifieringar. Den som laddar upp revisionsberättelsen och årsredovisningen ska kunna få notifieringar när filerna är uppladdade. Detta för att underlätta kommunikationen mellan olika parter. Om en redovisningskonsult eller företagare laddar upp en årsredovisning till det egna utrymmet kan denne lägga till mejladressen till revisorn, som då får en notifiering från Bolagsverket om att årsredovisningen har laddats upp. Då kan revisorn ladda upp revisionsberättelsen till det egna utrymmet och samtidigt notifiera redovisningskonsulten och/eller företagaren att detta har gjorts. För att det ska fungera behöver programvaruleverantörerna kunna erbjuda tjänsten i sina programvaror. Tjänsten finns tillgänglig på Bolagsverket 24 mars 2022.

2. Checksummor. När en årsredovisning och revisionsberättelse lämnats in till Bolagsverket har en checksumma (kontrollsumma) redan räknats fram för filerna. Den checksumman kommer att återkopplas till alla parter så att det lätt går att se att den stämmer. Tanken är att det ska skapa en trygghet att kunna kontrollera om checksumman har ändrats eller inte. Målet är att öka inlämningen av både årsredovisningar och revisionsberättelser. För att det ska fungera behöver programvaruleverantörerna kunna erbjuda tjänsten i sina programvaror. Tjänsten planeras finnas tillgänglig på Bolagsverket i juni 2022.

3. ESEF-rapportering. Från och med 1 januari 2022 tar Finansinspektionen enbart emot års- och koncernredovisningar i ESEF-formatet i enlighet med obligatorium från EU. Bolagsverket arbetar i nuläget med att göra de anpassningar som behövs för att kunna erbjuda dessa bolag att lämna in sin digitala årsredovisning till Bolagsverket. Tanken är att den fil som lämnas till Finansinspektionen ska återanvändas, samt att det ska läggas till ett fastställelsesintyg med information som uppfyller svensk lagstiftning. Målsättningen är att Bolagsverket ska kunna erbjuda de börsnoterade bolagen som lyder under ESEF att lämna in sin digitala årsredovisning för räkenskapsåret 2022 till Bolagsverket. Tjänsten planeras finnas tillgänglig på Bolagsverket i december 2022. Sedan måste programvaruleverantörerna göra anpassningar i sina system.

 

Mer om digital inlämning:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare