Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.11.20

Det här gäller inför DAC7-rapporteringen

Den 31 januari 2024 ska digitala plattformar som omfattas av DAC7 för första gången lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket. Balans reder ut vad som är viktigt att tänka på inför det första rapporteringstillfället.

text:

Eric Widengren

Från 1 januari 2023 är digitala plattformar som Airbnb och Blocket skyldiga att samla in uppgifter om vad säljarna på plattformen tjänar. Plattformarna behöver även upprätta rutiner för kundkännedom. Syftet är att komma åt skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt.

Senast den 31 januari 2024 ska årets uppgifter lämnas in till Skatteverket. Vid brister i rapporteringen kan Skatteverket utfärda sanktionsavgifter. För plattformar med många säljare kan det innebära stora kostnader. Avgiften kan dessutom tas ut i omgångar om felen inte rättas till.

Emil Isaksson, EY. Foto: EY

– Den som driver en digital plattform för försäljning eller uthyrning behöver bedöma huruvida företaget är rapporteringspliktigt. Företag som inte anser sig omfattas av kraven kan ansöka om undantag för en viss period. Ansökan för 2024 ska göras senast den 31 december 2023. Den som däremot omfattas av reglerna måste börja förbereda sig och se till att all rapporteringspliktig information finns tillgänglig, säger Emil Isaksson, skatterådgivare på Ernst & Young.

Skatterådgivarens roll vid rapportering

För att se till att företaget förstår och följer de nya reglerna kan det vara lämpligt att rådgöra med en skatterådgivare. Genom att säkerställa att rapporteringskraven efterlevs kan företaget undvika påföljder eller tvister med skattemyndigheter.

– Skatterådgivarens roll är att hjälpa företag och privatpersoner att se till att de inkomster som rapporteras till Skattemyndigheten senare deklareras rätt. De som till exempel hyr ut hus och lägenheter i utlandet måste noga sätta sig in i de regler som gäller i landet där egendomen finns. Beskattningen beror bland annat på hur omfattande försäljningen och uthyrningen är, säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare på FAR.

Så kan revisorn stötta företagen

Revisorns uppgift blir att säkerställa att rapportering och interna processer är i linje med DAC7-reglerna.

– Revisorn får en viktig roll i att granska företagens regelefterlevnad och deras bedömning om huruvida de är rapporteringspliktiga eller inte. Det gäller även att säkerställa att företaget har tillgång till de uppgifter som krävs samt infrastruktur för att generera och lämna in kontrolluppgifter, säger Emil Isaksson.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare