Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
John Johansson i Australien och i Sverige.
Foto: Privat, KPMG
Karriär

2020.06.10

”Det går att överföra sin auktorisation som revisor från annat land”

John Johansson pluggade till revisor i Australien och fick jobb på KPMG i Cairns. Via Storbritannien kunde han sedan ansöka om att överföra auktorisationen i Sverige.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

I dag har auktoriserade revisorn John Johansson Linköping som hemort, där han även kan titulera sig kontorschef på KPMG Östergötland (Linköping och Norrköping).

Men allt började med Australien, dit John Johansson åkte i början av 2000-talet tillsammans med sin nuvarande fru. De fastnade för det enorma landet med det varierande klimatet ett dygns flygresa bort och bestämde sig för att stanna.

John Johansson pluggade till revisor och fick efter utbildningens slut anställning på KPMG i Cairns, med cirka 70 anställda, där han arbetade som Chartered Accountant i fyra år. Han och flickvännen gifte sig, fick barn och blev australiska medborgare. Det sistnämnda med hjälp av KPMG på plats som sponsrade till ett permanent visum vilket låg till grund för det dubbla medborgarskapet.

– Vi tyckte att livet var bra i norra Australien. Men efter att vi hade fått barn kände vi att vi ville flytta tillbaka till Sverige, berättar han.

John Johansson med diplomet från Chartered Accountants. Foto: Privat

Auktorisationen i Australien grundar sig på den engelska dito och genom branschorganisationen Chartered Accountantskunde John Johansson ”flytta” auktorisationen till England och sedan ansöka om att göra det så kallade lämplighetsprovet efter den fysiska flytten tillbaka till Sverige. I slutet av 2015 åkte han till Uppsala för den muntliga tentamen (att notera perioden: före brexit).

Lämplighetsprovet är en möjlighet för de som har en revisorsexamen, eller motsvarande, i ett EU eller EES-land att få en revisorsexamen i Sverige. Testet ska alltså säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som auktoriserad revisor. Förfarandet sköts administrativt av Revisorsinspektionen (RI), men själva tentamen utförs av examinator Daniel Stattin, professor i civilrätt, på plats i Uppsala universitet.

– Jag pluggade själv inför frågorna om aktiebolagslagen och skattelagen. Revisionsmässigt är det sig likt. Det är ISA som gäller. Vi använde IFRS i Australien, med vissa anpassningar till K2 och K3. Skillnaden mellan min utbildning och den som mina kollegor har i Sverige är att de kurser jag gick var strukturerade på ett annat vis, säger John Johansson.

Skillnader Sverige och Australien

I Sverige arbetar revisorerna efter sin universitetsutbildning under ett par år på byrå och pluggar sedan själva inför revisorsprovet som tenteras skriftligt i två dagar. I Australien däremot fortsätter revisorerna att plugga efter universitetsutbildningen, i ytterligare två-tre år via Chartered Accountants, samtidigt som de arbetar på byrå. Under perioden skriver de fyra prov inriktat på särskilda teman inom revision, för att avslutningsvis göra ett femte finalprov.

Som anställd på australiska KPMG får revisorerna därefter fortlöpande internutbildningar via en lärare från Chartered Accountants, vilket i Sverige kan motsvaras med att gå kurser på FAR bekostade av byrån.

– Länderna använder samma verktyg på revisionerna och samma arbetsmetodik. I Sverige finns däremot fler mindre bolag att revidera än i Australien, jämför John Johansson vidare.

En skillnad mellan att jobba som auktoriserad revisor på KPMG i respektive land är att det i Australien enbart är partners som skriver under revisionsberättelsen.

– Det var mer hierarkiskt på det viset. Jag upplevde det inte som jobbigt, utan det blev i stället mer tydligt vem som skulle göra vad.

Hemma i Linköping inriktar sig John Johansson mot ägarledda bolag och jobbar en del mot kommuner. Visst kan han sakna klimatet och vissa arbetskamrater i landet Down Under och planerar därför att återvända för att hälsa på när tillfälle ges.

– Det jag vill säga till andra revisorer som är i begrepp att bosätta sig och arbeta i Sverige är: Det går att flytta sin auktorisation. Så att man inte tror att all tid, möda och besvär man har lagt ner försvinner bara för att man byter land.

 

Läs vidare om ämnet:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare