Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Debatt

2019.11.11

Det är skillnad på att leda och verka i stora företag mot mindre

Skillnaden mellan små och stora företag är enorm, där små företag inte alls har de stödresurser som finns i stora organisationer. Det skriver Magnus Dalsvall, HR-akuten.

text:

Magnus Dalvall

Jag har haft förmånen att arbeta i både små och stora företag/koncerner. Skillnaden är enorm där du i det lilla företaget inte alls har tillgång till de stödresurser som finns i stora organisationer. Som chef får du vara en tusenkonstnär med kunskap inom ett brett fält som IT, ekonomi, HR, arbetsmiljö, marknadsföring, försäljning och så vidare.

Tyvärr är det en verklighet som lagstiftning, regelverk, utbildningar och styrsystem inte tar någon höjd för, utan utgår från att alla företag är stora med resurser och stödfunktioner. Trots att i verkligheten minskar antalet stora företag och antalet småföretag ökar.

I Sverige har endast 0,1 procent av företagen mer än 250 anställda. Det är hög tid att anpassa verkligheten att även passa resterande 99,9% av företagen. Vi måste inse att vi inte kommer att få en storkoncern som Ericsson igen i Sverige, kanske som varumärke i ett nätverkskluster men inte som nuvarande koncern.

Komplexiteten ökar också både i samhället och bland företagandet, vi går allt snabbare in i en allt högre förändringstakt, något som många beslutsfattare och lagstiftare försöker bemöta med standardiseringar. Komplexa förhållanden kräver analys och professionalism och kan svårligen standardiseras för att implementeras i en ”Top down” process från stora företag till mindre. Något som jag finner ohållbart och samhällsekonomiskt förödande.

Att vi går in i en mer småskalig era är de flesta överens om. Det som talar för det är:

Den tekniska utvecklingen där bland annat produktion till stora delar kan skötas med AI och färre antal anställda i produktionen.

 1. Tjänsteföretagen ökar
 2. Gig-ekonomin, där bland annat professionalismen fritt kan utvecklas och användas.
 3. Mer lösa samarbetspartners i nätverkskluster.
 4. Miljöaspekterna med ”flygskam” och transport/resekostnader.
 5. De nya generationerna på arbetsmarknaden som inte så gärna vill fastna i en stelbent kontrollbyråkrati, utan hellre vill arbeta i en mer flexibel och tillitsbaserad professionell verksamhet. En verksamhet som inte enbart baseras på avprickning i checklistor och att slaviskt följa olika kontrollpunkter.
 6. Allt krångligare att ha anställd personal. Lättare att knyta till sig olika kompetenser på konsult eller gig-basis när det är nödvändigt och endast ha en liten kärnkompetens kvar.

Revisionsbranschen är ett bra typexempel på hur snedvridet det kan bli. Här kommer några punkter.

 1. Revisionslagar och rekommendationer är skrivna och i stor utsträckning anpassad till större företag, Konsekvenser för yrkesutövningen blir då mer ifyllande av checklistor och ofta en dokumentation som upplevs onödig. Yrket blir tråkigare, upplevs inte meningsfullt samt sprider en oro att inte uppfylla alla dokumentationskrav. Revisorer väljer att sluta och avsäga sig sin titel.
 2. Det sker en avprofessionalisering av revisorsyrket till att bli en mer kontroll och avprickningsverksamhet, vilket försvårar nyrekrytering till professionen. Ska framtidens revisorer vara styrda av checklistor och kontroll?
 3. Ekonomiprogrammet på universiteten utgår i princip bara från storföretagande.
 4. Reglerna skrivs för de mest komplexa storföretagen först, sedan sker implementeringen ”Top down”, utan något större beaktande av småföretagens situation. Trots att det inte finns någon självklar skalbarhet.
 5. Inriktningen är ”Nice to know” vilket omfattar en hel del i en komplex verksamhet istället för ”Need to know”.

Att göra!

 1. Gör upp med regelsamhället, där ingen vågar göra fel på grund av risken för att ställas till ansvar för att man inte uppfyllt någon enskild regel, och återinför begreppet ansvarsfullhet – det vill säga våga gå tillbaka till ett principbaserat tänkande och skapa regelsystem utifrån detta!
 2. Gör om, gör rätt – Think small first.
 3. Ha modet att utmana de befintliga reglerna och tänk kreativt utifrån vad som verkligen behövs.
 4. Skapa förutsättningarna för hållbara professioner och företag som är relevanta o intressanta även i framtiden!
 5. Revisionsbranschen borde vara i fronten med sin överblick över situationer och konsekvenser för såväl näringsliv, samhälle och individ.
 6. Dags att säkra framtida revisionskompetens.

Tar revisionsbranschen taktpinnen och leder utvecklingen? 

 

Tidigare debatt i ämnet

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare