Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Malin Nilsson, VD på BDO, anser att det finns en enorm styrka i ett brett delägarskap.
Karriär

2024.02.06

”Det är ingen enmanshow”

Malin Nilsson, VD på BDO, anser att branschen behöver anpassa karriärtrappa och delägarmodell till en ny verklighet. Komplexiteten i de frågor som möter kunderna gör att byråns team och specialistkompetenser blir allt viktigare.

text:

Dan Håfström

Tycker du att karriärtrappan och delägarmodellen behöver förändras?

– Vår bransch är under stor förändring vilket innebär att även karriärvägar, incitaments- och delägarmodeller behöver anpassas för att täcka de behov som finns i verksamheten och för att kunna attrahera medarbetare. Med den utveckling vi ser inom områden som digitalisering och hållbarhet öppnar sig flera nya karriärmöjligheter som måste speglas även i karriärtrappor och delägarskapet. Komplexiteten i de frågor som våra kunder möter i dag gör också att vi behöver team med olika specialistkunskaper. Teamet är viktigt – det är ingen enmansshow. 

Har du och ditt företag funderat på hur en alternativ struktur skulle kunna se ut? 

Jag tror att det är nödvändigt att vidareutveckla den befintliga strukturen och för oss på BDO handlar det om att utveckla karriärvägar och incitamentsmodeller på ett hållbart sätt. Till viss del handlar det om strukturfrågor, men det handlar också om kulturfrågor. De bästa teamen är de som har en mångfald och bredd utifrån flera perspektiv och det gäller allt från kundteam till partnergruppen. Därför arbetar vi för en öppen, utvecklande och inkluderande företagskultur som våra medarbetare kan identifiera sig med och trivas i. 

Tar det för lång tid för en medarbetare att bli delägare i dag? 

Det finns en kraft i att kunna erbjuda delägarskap. Jag ser det som en stark konkurrensfördel för vår bransch. Men det är inte alla som drivs av att bli delägare så vi behöver också kunna erbjuda andra karriärvägar som lockar. Delägarskap är inget lättvindigt åtagande så man bör ha kommit en bit in i karriären. Min upplevelse är inte att medarbetare lämnar branschen för att det tar för lång tid att bli delägare, men kanske för att vi inte tillräckligt bra visar på de karriärmöjligheter som faktiskt finns. 

Vad är den nuvarande modellens största styrka och största svaghet? 

Det är en styrka att ägare av revisionsbyråerna också är verksamma inom byrån och därmed har en stor kunskap om verksamheten. Det finns en enorm kraft i ett brett delägarskap, när alla är överens om byråns riktning och drar åt samma håll. Den styrkan finns inte på samma sätt i företag som har externt ägande eller där ägandet är koncentrerat till ett fåtal personer. Svagheten är viss trögrörlighet där bredden av kompetens och olika perspektiv behöver finnas och mångfalden behöver förbättras – utifrån exempelvis bakgrund, kön och kompetens. Men den frågan äger vi ju själva att förändra!

 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare