Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Ludvig Grimlund

2023.05.08

Den hållbara lönekonsulten – ensam är inte stark

Arbetet med hållbarhet ligger högt upp på många företags agendor. Det blir också allt tydligare att vi som redovisnings- och lönekonsulter faktiskt kommer kunna bidra med data och insikter som tar företagens hållbarhetsarbete framåt. Särskilt när det kommer till lönekonsulterna och informationen i lönesystemen så finns där väldigt mycket information som är relevant för de sociala aspekterna av hållbarhetsarbetet, såsom rättvis lönesättning, sjuktal och könsfördelning. 

Jag skulle önska att vi som jobbar med lön tydligare adresserar den sociala hållbarheten även i det egna arbetet med ökat fokus på att bli en hållbar lönekonsult. Alltså en lönekonsult som över tid kan ha en sund arbetsbelastning, sammanhängande semesterperioder, möjligheter till personlig utveckling och faktiskt har tid att ställa nyfikna frågor till sina kunder.  

Jag hör ofta lönekonsulter som jobbar alldeles för mycket för att det ska vara bra. Som funnit sig i att man måste ha korta semesterperioder. Att man inför löneutbetalningen ökar belastningen succesivt och sedan ”pustar ut” innan nästa löneutbetalning närmar sig igen. Inte heller är det ovanligt att man jobbar väldigt ensamt – ”från ax till limpa”. Och när det blir som mest att göra så är det ingen idé att be om hjälp – då det ju tar minst lika lång tid som att göra det själv. 

Om vi fastar i dessa hjul så kommer det att slå otroligt hårt både på den personliga hållbarheten och den personliga utvecklingen, då man egentligen inte under någon period i månaden har tid eller kraft att titta framåt, bjuda in sina kunder till dialog eller utveckla den egna verksamheten. 

Och jag tror ärligt talat inte heller att vi som lönekonsulter kommer kunna bidra till kundernas hållbarhetsarbete om den egna situationen inte är hållbar.  

Min förhoppning är därför att den här frågan ska komma högre upp på agendan hos såväl byråer som de som bedriver utbildning inom löneområdet så att vi tillsammans kan göra yrket mer attraktivt och frigöra den potential som finns i yrket både när det gäller konsulternas kompetens och systemens värdefulla data.  

Här kommer några punkter som jag tror är viktiga för att få till ett bättre arbetsflöde och en sundare arbetsmiljö (att man ska arbeta digitalt får anses som självklart, därför tar jag inte med en sådan punkt) för den som arbetar med lön: 

  • Ensam är inte stark. På kort sikt är det ofta enkelt att lösa allt själv, men på lång sikt är det inte bra. Släpp in kollegor i ditt arbete. Öppna upp för nya sätt att lösa saker. Och gör detta när du inte behöver det, för när du behöver det så kommer det att vara för sent.  
  • Försök att göra ”fönstret” då du kan arbeta med löner så brett som möjligt. Tydliga överenskommelser med kunder kring när i månaden underlag ska vara inne är en förutsättning. Och sena underlag måste få konsekvenser. 
  • Kategorisera och prioritera. Det kommer många frågor från kunder och medarbete i ett konstant flöde i mejlen. Allt är inte lika viktigt och brådskande. Gör en prioritering av de frågeställningar som inkommer, tidsätt dessa och kommunicera tydligt.  
  • Ta hjälp av andra roller på företaget. Kanske finns det arbetsuppgifter som är manuella och svåra att automatisera. Finns det någon annan på företaget som skulle kunna ta sig an några av dessa uppgifter? Såsom att se till att underlag kommer in i tid, se till att löner attesteras innan utbetalning, skicka in AGI till Skatteverket osv.  

Jag tror att om man jobbar konsekvent och hårt med sådana punkter så kommer detta att leda till att ”kurvan plattas ner” och minskar belastningen under de mest intensiva dagarna. Kan man dessutom bli av med enklare arbetsuppgifter före och efter lönekörning så har man skaffat sig betydligt bättre förutsättningar för att trivas bättre på jobbet och samtidigt bli den framåtblickande, hållbara och affärsdrivna lönekonsult som jag tror är framtiden.  

Kanske har du några metoder som ni har provat på er arbetsplats som funkat och faktiskt gjort skillnad? Dela gärna med er av dessa så att branschen som helhet kan lära av goda exempel och ta de kliv framåt som vi alla vill!

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare