Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.04.28

Deloitte: ”Vi har gått framåt i många år och ligger på en relativt bra nivå”.

Anna Pontén, partner Human Resources and Talent på Deloitte, om Balans jämställdhetsundersökning 2023. Hon menar att det strukturella problemet med företag som nedvärderar kvinnliga kandidater är förpassat till historien.

text:

Dan Håfström

Deloitte ligger i stort sett stilla i jämställdhetsundersökningen, med någon marginell minskning sedan förra året. Vad tycker du om era siffror?

– Vi ser på detta som ett långsiktigt arbete och eftersom vi har gått framåt i många år och ligger på en relativt bra nivå blir vi inte stressade över årets siffror. Men vi fortsätter att jobba mot att bli mer jämställda, och mot att nå målet om minst 40 procent kvinnor på alla områden.  

Varför är det generellt sett fortfarande minst jämställt när det gäller andel delägare?

– Det finns en större tröghet på det här området då partnerskapet är ett långsiktigt åtagande. Eftersom branschen historiskt sett varit mansdominerad så har vi en stor andel män bland den äldre delen av delägargruppen. Från ledningens sida har vi ingen ambition att öka jämställdheten genom att säga hej då till partners bara för att de är män. Det vore både respektlöst och kontraproduktivt. Däremot är det fler manliga än kvinnliga partners som går i pension vilket gör att delägarskapet blir mer jämnt fördelat med tiden.  

Gör ni några särskilda insatser för att öka andelen kvinnliga partners? 

– Vi har utvecklat vårt talangarbete och blivit bättre på att identifiera drivkrafter, styrkor och eventuella svagheter. Men det här är ett arbete som gäller alla med vilja och potential att bli framtida partners, alltså både kvinnor och män. Vi tror inte på särskilda program för kvinnor. Jag har själv erfarenhet som deltagare i exklusiva åtgärder för kvinnor och tyckte det kändes konstigt eftersom jag i min yrkesroll i första hand identifierar mig som medarbetare, och inte som kvinna.  

Anna Pontén, Deloitte. Foto: Anna Ledin Wirén

När det gäller nyinvalda partners så utgjorde kvinnorna 25 procent i Deloitte under 2022, jämfört med 63 procent under 2021. Vad kan det bero på?

– Vi väljer in dem som vi tycker är allra mest lämpade oavsett kön och då kan det svänga från år till år. Jag står upp för de val vi har gjort. Vi skulle kunna kvotera in kvinnor och skruva på siffrorna så att det såg bra ut, men vi jobbar inte på det sättet. Det viktiga för oss är att vi fattar rätt beslut över tid.  

Varför är det viktigt med jämställdhet?

– För oss är jämställdhet helt och hållet en affärsmässig fråga. Vi har sett att de finansiella resultaten generellt sett blir bättre när jämställdheten ökar. Vi ser också att nöjdheten bland medarbetare är större i arbetsgrupper och team med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Vi som företag behöver också spegla samhället och våra kunders verklighet som i de flesta fall består av både män och kvinnor.  

Historiskt sett har arbetsgivare valt bort kvinnor, bland annat på grund av oro för att kvinnorna ska prioritera engagemang för barn och familj framför arbetet. Lever den problematiken kvar i dag?

– Nej, det är passé.  Ett företag som nedvärderar kvinnliga kandidater på grund av gammaldags föreställningar klarar sig inte i dag. Företagen har insett att de behöver både kvinnor och män, och att kvinnor och män i dag delar på ansvaret för barn och familj. Unga ambitiösa människor i dag förväntar sig heller inte att deras partner ska ta hand om barn och familj åt dem. Sen kan det fortfarande finnas kvar en samhällsnorm i form av en förväntan om att kvinnor ska ta ett större psykologiskt ansvar för barn och familj, men det strukturella problemet med kvinnor som väljs bort i arbetssammanhang upplever jag som bortstädat.   

 

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare