Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karin Westerlund, VD för Mazars. Foto: Lars Clason
Karriär

2024.01.31

”Delägarmodellen trygg men trögrörlig.”

Nya generationer ställer andra krav än tidigare och delägarskap varken är eller behöver vara målet i livet för alla medarbetare. Det menar Karin Westerlund, VD för Mazars.  

text:

Dan Håfström

Tycker du att karriärtrappan och delägarmodellen behöver förändras?

– Jag ser det som två olika delar. Karriärtrappans olika steg är ett sätt att tydliggöra vilket ansvar medarbetaren har, vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås och vad som ska prioriteras vid respektive befattning. Befordring sker utifrån medarbetarnas kunskap och utveckling. Våra duktiga medarbetare vill hela tiden utvecklas och veta vad som förväntas av dem, den tydligheten tycker jag är bra. Samtidigt lever vi i en föränderlig värld och delägarskap varken är eller behöver vara målet i livet för alla medarbetare. Utvecklingen går fort och vi behöver ha flera olika karriärvägar där medarbetarna känner sig motiverade och delaktiga.

Tar det för lång tid för en medarbetare att bli delägare i dag?

– Ja, så kan det nog upplevas ibland, men igen, delägarskap behöver inte vara det enda målet. Det är också viktigt att ge förutsättningar för ett mer jämställt partnerskap för de medarbetare som önskar gå den vägen. 

Vad är den nuvarande modellens största styrka och största svaghet?

– Långsiktigt ägande ger trygghet och stabilitet men skulle också kunna leda till trögrörlighet. De flesta hos oss som blir delägare stannar till pension för att de trivs och vill vara med och utveckla byrån.

Har du och ditt företag funderat på hur en alternativ struktur skulle kunna se ut?

– Det är en ständigt pågående diskussion. Branschens attraktionskraft är en stor utmaning och nya generationer ställer andra krav än tidigare, vilket är sunt. Vi behöver jobba mer strukturerat för att få till en jämnare arbetsbelastning och jobba smartare för att få en bättre balans i tillvaron. Varje medarbetare som bidrar med sin kunskap och erfarenhet är värdefull för branschen. Därför jobbar vi på Mazars med fokus på att ständigt utveckla våra medarbetare med utgångspunkt i ett hållbart medarbetarskap.

 

Läs också:


 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare