Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
"Vår delägarkrets är långt ifrån den gamla bilden av revisorer med orimlig arbetsbelastning." Isabella Caruso, Business Leader Office Network på Grant Thornton.
Foto: Grant Thornton
Karriär

2024.01.23

”Delägarmodellen matchar inte med specialister”

Medarbetarnas karriärfokus ska vara bredare än att enbart handla om partnerskap. För byrån kan det vara en utmaning att delägarmodellen inte matchar behovet av specialistkompetens. Det säger Isabella Caruso, Business Leader Office Network på Grant Thornton.

text:

Dan Håfström

Tycker du att karriärtrappan och delägarmodellen behöver förändras?

– Synen på karriär förändras, vilket vi behöver förhålla oss till. Generellt ser vi att de som kommer in på arbetsmarknaden idag är mer syftesdrivna och tydligt vill se sitt bidrag till helheten, samtidigt som de efterfrågar flexibilitet och autonomi. När det gäller just delägarskapet, vill jag gärna särskilja det från karriärtrappan. Ett delägarskap hos oss är något mer än ett karriärsteg, det är ett långsiktigt åtagande där man tar ansvar för helheten. Det här är inte vad alla motiveras av och strävar efter, vilket innebär att vi måste kunna erbjuda olika typer av attraktiva karriärvägar.

Har du och ditt företag funderat på hur en alternativ struktur skulle kunna se ut?

– Vi arbetar aktivt med att bredda karriärfokus från partnerskap och på så sätt erbjuda utveckling till seniora medarbetare som har viktig erfarenhet och kompetens, men inte vill gå partnerspåret. Vi behöver attrahera specialistkompetens som är ny för branschen och där delägarmodellen inte riktigt matchar den kandidatmarknaden. Detta driver på behovet att tänka nytt både avseende karriär- och belöningsmodeller.

Tar det för lång tid för en medarbetare att bli delägare i dag?

– Nej, att bli delägare är ett långsiktigt åtagande som kräver en viss erfarenhet och att du uppfyller ett antal kriterier, samtidigt som du ska ha viljan att bidra i delägarkretsen. Vi behöver så klart förhålla oss till att arbetsmarknaden förändras och rörligheten ökar. Det måste vi möta med olika karriärvägar som tydliggör hur man kan utvecklas och växa – på kort och lång sikt – och med en rättvis och marknadsmässig ersättningsnivå.

Vad är den nuvarande modellens största styrka och största svaghet?

– En styrka med partnermodellen hos oss är att möjligheten till delägarskap är öppen för många och över hela landet. Utifrån vårt fokus på entreprenörsföretag inom mid-market tror vi på ett brett ägande som bidrar till stark lokal förankring. Kundnära arbete är en förutsättning, men det finns en stor bredd av kompetenser i vår partnerkrets och som partner kan dina styrkor och ditt bidrag se väldigt olika ut. Vår delägarkrets är långt ifrån den gamla bilden av en homogen grupp revisorer med orimlig arbetsbelastning. Det är i stället olika typer av engagerade förebilder med ett genuint intresse av att utveckla bolaget på ett hållbart sätt och som delar en önskan om att lämna efter sig ett ännu bättre Grant Thornton till nästa generation. Historiskt har en svaghet varit att delägaskapet varit synonymt med karriär. Idag finns det många olika karriärvägar, vilket skapar möjligheter för fler att växa och utvecklas inom branschen.

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare