Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Jenny Marklund och Emma Bergquist hoppas att resultatet av deras uppsats ska inspirera till fortsatt forskning.
Yrkesvardag

2024.04.25

De vann pris med uppsats om konkursrisk

Hur påverkar olika faktorer ett bolags risk att gå i konkurs efter en Going Concern Opinion? Det undersökte Umeå-studenterna Emma Bergquist och Jenny Marklund i sin magisteruppsats. I slutet av april prisades de som vinnare i Svenska Revisionsakademins uppsatstävling.

text:

Erik Backlund

foto:

Christian Gustavsson

Konkursrisk efter en Going Concern Opinion. Så heter den prisade uppsatsen som Emma Bergquist och Jenny Marklund skrev i fjol. De båda har läst civilekonomprogrammet på Umeå universitet och valt att undersöka fem hypoteser, eller faktorer, som kan ha påverkan på ett bolags fortsatta ekonomiska förmåga.

Det var en ganska lång och krokig process till de slutgiltiga problemformuleringarna, berättar de båda studenterna.

– Vi la mycket tid på litteratursökning och diskussioner med vår handledare innan vi hittade ett gap inom forskningen för den svenska marknaden, berättar Emma.

Uppsatsen undersöker dels hur en fortlevnadsvarning, en Going Concern Opinion eller GCO, påverkar ett bolags risk för konkurs, dels om det finns ytterligare samband mellan specifika faktorer, såsom skuldsättningsgrad samt bolagens storlek och ålder, och en förhöjd risk för konkurs.

– Generellt har vi upptäckt att det finns ett signifikant samband mellan att ha fått en GCO och en förhöjd risk, men att det märks först efter en längre tid än vad vi trodde. Vi kunde också se ett en ökad risk kopplat till en högre skuldsättningsgrad, men däremot inte något samband till bolagets ålder.

– Det sista vi undersökte var om det bolag som utfärdat GCO:n påverkade risken. Vi jämförde Big 4-byråerna mot övriga byråer och kom fram till att inget samband gick att utläsa. Det finns med andra ord ingen skillnad i kvaliteten på arbetet mellan de stora och små byråerna i det avseendet.

Hur kom det sig att ni var med i tävlingen?

– Det var vår handledare som hörde av sig och frågade om han fick nominera vår uppsats till tävlingen, säger Jenny.

– Vi blev väldigt glada och smickrade redan då, det är bara en uppsats per universitet som väljs ut. När vi sedan vann kändes det fantastiskt kul. Vi hoppas att resultatet ska inspirera till fortsatt forskning på ämnet, det blir kul att följa utvecklingen, fyller Emma i.

Förutom äran mottog de under prisutdelningen på PwC:s kontor i Stockholm även prischecken på 50 000 kronor.

De båda tog ut sin examen i juni i fjol. Idag jobbar Emma som revisorsassistent på EY och Jenny som ekonom på Franke Futurum.

– Vi är båda fortfarande nya i branschen och känner verkligen att vi lär oss våra yrkesroller. Nu fokuserar jag och ser mest fram emot att känna mig mer och mer trygg i jobbet, säger Jenny.

 

Fortsätt läsa:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare