Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Madeleine Näsberg och Erik Koponen, Censio Tax.
Karriär

2024.05.02

De såg luckan och skapade nischbyrå

Madeleine Näsberg och Erik Koponen såg en lucka på marknaden och startade Censio Tax – pionjärbyrån som helt renodlat sig inom internprissättning. – Det finns väldigt många nya regleringar att ta hänsyn till och efterfrågan från kunderna är stor, säger Madeleine Näsberg.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Jon Hertov

Syftet med lagstiftningen kring internprissättning, eller tranfer pricing, är att säkerställa att rätt skatt betalas i rätt land genom att prissätta varor, tjänster och immateriella tillgångar som säljs mellan koncernföretag på marknadsmässiga grunder. Regelverket har med åren anpassats till OECD:s riktlinjer och EU:s direktiv.

Ungt skatteområde i Sverige

Madeleine Näsberg och Erik Koponen är specialister inom internprissättning och tyckte sig se ett ökat behov av den kompetensen på den svenska marknaden. Därför startade de byrån Censio Tax 2018.

– Internprissättning är ett förhållandevis ungt skatteområde i Sverige där det löpande kommer nya regleringar såväl i Sverige som internationellt. Jag har bakgrund från att ha arbetat i USA och där hade man en mer mogen transfer pricing-marknad, säger Madeleine Näsberg.

I USA låg också mer fokus på praktisk tillämpning av internprissättningen och hur teorin ska implementeras i den dagliga verksamheten. Madeleine Näsberg tog med sig tänket hem till Sverige och det har varit grunden i byrån som hon och Erik Koponen byggt upp. Att fungera som bryggan mellan teori och praktik och hjälpa kunderna med hur de ska hantera internprissättningen.

– Det känns som ett effektivt sätt att jobba. Vi hjälper kunden att se över vad de faktiskt behöver och hjälper till att prioritera därefter. Vårt utgångstänk är ”vad hade jag gjort om jag var kunden”, säger Madeleine Näsberg.

Bred kompetens inom byrån

Sedan starten har Censio Tax vuxit stadigt och består i dag av elva personer som arbetar med allt inom transfer pricing inklusive in-house interimsuppdrag.  De anställda har bakgrund från Skatteverket, stora bolag och konsultbyråer.

– Fördelen med den breda kompetensen är att vi kan dela erfarenheter och bolla utmanande frågor med varandra och därigenom möta våra kunders olika utmaningar. Och det har ju gått bra hittills. Genom våra duktiga kollegor har vi fått ringar på vattnet-effekter både vad gäller nya uppdrag och rekryteringar, säger Erik Koponen.

– Vi värdesätter nyfikenhet och viljan att gå till botten med frågorna, i praktiken och inte enbart i teorin, tillägger Madeleine Näsberg.

Koppling till redovisning, tull och finansiering

Censio Tax har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Marcus Merin leder verksamheten på det nyligen etablerade kontoret i Göteborg. Han har lång erfarenhet som ansvarig för transfer pricing på ett av Sveriges största bolag och kommer senast från Skatteverket där han bland annat var med i en OECD-arbetsgrupp. Han konstaterar att företagens behov av hjälp när det handlar om transfer pricing är stort.

– Transfer pricing-frågorna är inte isolerade utan har ofta kopplingar till redovisning, tull, finansiering och väcker således många andra frågor, vilket tar tid för företagen att hantera. Många gånger handlar det också om hur regelverket ska tolkas, säger han.

Ökad administration utmaning för företagen

En stor utmaning inom området är ökad administration då kontrollen av företag ökar, det handlar till exempel om nya regleringar kring ökat informationsutbyte mellan skattemyndigheter i olika länder.

– För att klara efterlevnaden behöver många företag få fram mycket detaljerad information och det blir stora projekt för dem, säger Marcus Merin.

En kombination av ekonomi och juridik

I slutändan handlar internprissättning om både ekonomi och juridik. Det var också den kombinationen som lockade Marcus Merin till området.

– Det kräver att du sätter dig in i bolagen och förstå transaktionsflödena för att kunna göra de nödvändiga analyserna. Inga dagar är lika i det här jobbet eftersom vi jobbar med olika kunder som har olika affärsmodeller och frågan om internprissättning är olika prioriterad. Det är nyfikenheten på företagen och deras verksamhet som håller mig kvar i yrket, säger han.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare