Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Anna Johnson har jobbat på Grant Thornton sedan hon tog sina första kliv ut i revisions- och rådgivningsbranschen. 26 år senare blir hon VD för Svenska spel.
Karriär

2024.04.22

Därför tar hon det ovanliga steget

Anna Johnson hade varit VD för Grant Thornton i sju år och hade inga tankar på att sluta. Då kom ett erbjudande som hon först avfärdade, men som ändå fick henne att tänka efter. – När jag insåg att jag satt på slutposten så vågade jag hoppa, säger Anna Johnson.

text:

Rakel Lennartsson

foto:

Grant Thornton

Att vara VD för ett företag som man älskar och har vuxit upp inom, i en bransch som man brinner för, innebär att vara i nuet. Anna Johnson hade inga framtidsplaner utanför företaget, och var inte beredd på att behöva tänka om. Då ringde telefonen …

– Det är ju speciellt att bli uppvaktad och tillfrågad om man är intresserad av ett visst jobb. Jag befann mig ju verkligen inte där. Och så är det väl som VD, man är fullt ut i sin strategi och i sitt jobb.

– Så jag var inte intresserad från början, men sa att jag skulle tänka på det, berättar Anna Johnson.

Erbjudandet var alltså att vara med i rekryteringsprocessen till rollen som VD för Svenska spel, ett statligt ägt bolag som enligt Anna Johnson är ”så långt från redovisnings- och revisionsbranschen som man kan komma”. Men när hon satte sig in i bolaget justerades den bilden.

– Jag började läsa på lite och såg ganska snabbt rätt många likheter. Dels hela den regulatoriska miljön – Svenska spel lyder under spelinspektionen – som jag ju är van vid. Sedan är det hållbarhetsfrågorna och den omställningen i samhället, det är en jätteviktig fråga för spelbranschen. Penningtvättsfrågorna, känner jag mig också väldigt bekant med. Informationssäkerhet och teknisk kompetens och att ligga i framkant inom teknisk utveckling är viktigt, precis som det är i revisionsbranschen.

Svenska spel ligger dessutom på Gotland, Annas hemö. Kanske var det den kopplingen som gjorde att hon från början kom med på listan över tänkbara kandidater, spekulerar hon. Gissningsvis blev rekryteraren nästan lika förvånad som hon själv över att upptäcka vilken perfekt match Anna Johnson var för jobbet. Sedan gick det snabbt. Beskedet tog många på sängen.

– När jag bestämde mig för att ta det här steget förstod jag ju att det på något sätt var stort och att det inte är så vanligt att man går från branschen. Det reflekterade jag över och det märktes på reaktionerna, inte bara inom Grant Thornton utan i hela branschen. Många hörde av sig och skrev, wow grattis häftigt – det var något nytt.

”Det som kanske är viktigast är att vi börjar se på bolagen på ett annat sätt ur ett mycket mer holistiskt perspektiv.”

Du fick det här oväntade erbjudandet. Vad hade du annars tänkt framåt?

– Nämen, jag hade inte gjort det. Jag tror att det är svårt i VD-rollen. Börjar man med det är man liksom färdig och då tror jag att det är svårt att samtidigt vara en bra VD.

– Jag var mitt inne i allt som är väldigt – wow. Vi håller på att förverkliga vår strategi och det går jättebra på många sätt, och nu kommer äntligen hållbarhetsredovisningen på bred front.

För Anna Johnson är det den största, och viktigaste, förändringen under hennes tid i branschen. Avvecklingen av revisionsplikten för mindre bolag 2010 var en omvälvande händelse, men det som händer nu med hållbarhetsrapporteringen beskriver hon som ”enormt”.

– Och det som kanske är viktigast är att vi börjar se på bolagen på ett annat sätt ur ett mycket mer holistiskt perspektiv. Det är inte bara de finansiella nyckeltalen, utan vilket ansvar man tar ur ett helhetsperspektiv kopplat till miljön och människorna som jobbar i bolagen, hur de mår och utvecklas, och likaså kundperspektivet.

– Så det är en enorm förändring jämfört med förut när man enbart såg de krassa finansiella nyckeltalen.

Hon hade gärna velat följa skiftet hela vägen i mål. Liksom målet med att ha minst 40 procent kvinnor bland delägarna – Grant Thornton har 39 procent. Men när hon började reflektera över erbjudandet om en ny tjänst insåg hon att hon kanske inte hade så många år kvar i rollen som VD för GT, men gott och väl tio år kvar i arbetslivet.

– Det var många tankar som föddes när jag insåg att jag på ett sätt befinner mig på slutposten i min karriär i branschen. Att byta till en annan byrå var otänkbart och det kändes heller inte aktuellt för mig att börja om från början igen med att bygga en kundstock.

26 år av möjligheter och utveckling

Anna Johnson har jobbat på Grant Thornton sedan hon tog sina första kliv ut i revisions- och rådgivningsbranschen i början av 00-talet. Hon anställdes på Östersundskontoret av Peter Bodin och flyttade så småningom hem till Gotland för att bli kontorschef i Visby. Det var också efter Peter Bodin som Anna tog över VD-posten när han själv klev av för åtta år sedan.

– Jag har haft fantastiskt många olika roller i 26 år och utvecklingsmöjligheter och massa olika jobb, men framför allt en enorm personlig utveckling.

Anna Johnson framhåller medarbetarna som den viktigaste faktorn för att lyckas som ledare.

– Man är ingenting utan sitt team och det har varit en enorm stöttning och förutsättning för att klara det här, säger hon.

Under åtta år hinner en företagsledning förändras flera gånger, några har stått närmare henne än andra, berättar hon utan att nämna namn. En person som Anna Johnson ändå namnger är Grant Thornton Sveriges styrelseordförande Michael Palm.

– Michael Palm och jag har haft ett väldigt gott samarbete på den resa som vi gjort med fantastisk utveckling och fina resultat.

Anna Johnson har också haft styrelseuppdrag inom Grant Thorntons internationella nätverk.

– Jag har haft mycket utbyte av den kanadensiska firman. Deras VD Kevin Ladner och jag kom in ungefär samtidigt i våra roller och vi har varit ett stöd och viktigt bollplank för varandra.

”När jag träffar mina internationella kollegor är det väldigt mycket samma frågor som vi brottas med.”

Den kanadensiska byrån har ett liknande kundsegment som den svenska. Dessutom upplever de båda ett kulturellt släktskap. Över huvud taget är det likheterna snarare än skillnaderna som har slagit henne i det internationella samarbetet.

– Jag blir stärkt av det internationella samarbetet, för när jag träffar mina internationella kollegor är det väldigt mycket samma frågor som vi brottas med.

Hon beskriver det som en wow-känsla att kunna diskutera vardagsfrågor med kollegor från Australien, Kanada eller Nederländerna, och fråga dem vad de gör för att attrahera medarbetare till branschen och och utveckla dem.

Under Anna Johnsons ledarskap har antalet anställda på GT gått från 1 100 till över 1 400.

Kompetensförsörjningen är en gemensam utmaning i branschen som har vuxit i takt med det finansiella systemet samtidigt som regleringen i näringslivet har ökat. Allt sammantaget ökar det efterfrågan på revisions- och redovisningsbranschens tjänster. För Grant Thornton Sverige har det inte bara varit goda tillväxtår, under Anna Johnsons ledning har man börjat jobba fokuserat på kundsegmentet mid market.

– Vi har ju förflyttat oss upp i kundstorlek och det har varit en viktig del i vår strategi: Vi ska bli marknadsledande i mid market och vi har tagit oss an den marknaden samtidigt som vi har vuxit.

Att få med organisationen på att planen var att företaget skulle växa fastän man lämnade ett segment av marknaden var inte helt lätt, berättar Anna Johnson, men den vågade satsningen slog väl ut.

I praktiken innebär den att Grant Thornton har krympt sin kundstock från cirka 25 000 företag till cirka 17 000, men riktat in sig på större kunder och ökat omsättningen. Under Anna Johnsons ledarskap har omsättningen ökat från 1,3 miljarder kronor till närmare 2 miljarder kronor och antalet anställda från 1 100 till över 1 400. Det är siffrorna, men Anna Johnson säger att hon är stoltast över själva resan.

– Det stora är att varje dag bygga ett starkare Grant Thornton för framtiden och att få lämna ett jättefint bolag över till nästa generation, det är jag jättestolt över. Och tacksam att jag fått möjligheten, för det krävs ju en styrelse och ägare som står bakom det här och stöttar mig tillsammans med mitt team. Det jag tar med mig är att vi har gjort det här tillsammans.

När Anna Johnson klev på VD-rollen för snart 8 år sedan var hennes son 10 år. I år är han 18. Det ger en större frihet. Anna Johnson talar om det som en tid i livet då man kan ge mycket i jobbet. Det låg också i vågskålen när hon fick det oväntade erbjudandet att testa en ny utmaning och sätta sig in i en helt ny bransch.

Inför det stora beslutet fick hon också hjälp av det råd som hon själv gett så många gånger till studenter och nyanställda.

– Jag har varit ute mycket på universitet och pratat och jag har alltid sagt att när ni får nya möjligheter ska ni ta dem. De kommer inte att komma när ni tänker att de passar in på bästa sätt, ni kommer förmodligen att tycka att det verkar för svårt och undra om ni kommer att klara det. Då måste ni ta chansen ändå, för ni kommer att lära er en massa saker.

– Så när jag fick den här chansen kände jag bara: Gud jag måste leva som jag lär. Så jag tog med mig det som jag alltid säger till andra: Ta chansen, våga hoppa och testa någonting nytt. Du klarar det!

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare