Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.09.01

Därför säger Bolagsverket nej till pdf:er

En iXBRL-fil innehåller mer information än en pdf-fil. Det är förklaringen till att Bolagsverket valt iXBRL i stället för pdf för bland annat årsredovisningar och revisionsberättelser.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Även om den digitala mognaden är stor bland revisorer och redovisningskonsulter, finns fortfarande många frågetecken kring förfarandet med att ladda upp en årsredovisning och revisionsberättelse digitalt.

I Balans ansåg vissa byråer att formatet är krångligt och andra att tjänsten är för dyr.

Enligt de signaler som FAR har fått under året undrar medlemmar dessutom varför det inte går att ladda upp en pdf-fil vid digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse, i stället för iXBRL som är det format som Bolagsverket stödjer.

Thomas Holmgren arbetar bland annat som konsult med expertis inom området XBRL.

Thomas Holmgren. Foto: Privat

– Bolagsverkets tjänst stödjer inte pdf-filer. Enkelt beskrivet ger en iXBRL-fil motsvarande visuell presentation som en pdf och med samma utskriftsmöjligheter. Med skillnaden att under ytan så har fakta som nettoomsättning och skatt på årets resultat strukturerats med hjälp av iXBRL, säger han.

Underliggande fakta

Det gör det möjligt att dra ut informationen från en årsredovisning eller revisionsberättelse till andra program, såsom Excel. För att kunna göra det behöver revisorn och/eller konsulten en programvara som läser in upplysningarna och exporterar datan ur handlingen.

Mervärdet ligger alltså i den extra underliggande informationen.

När årsredovisningen eller revisionsberättelsen skapas digitalt i en programvara som stödjer upprättande och inskickande av iXBRL-handlingar, taggas den utökade informationen automatiskt av programvaran.

Ingen manuell handpåläggning

Företagaren, revisorn eller konsulten behöver alltså inte manuellt göra någon ”taggning” av data utan det sköts automatisk av programvaran.

– En del frågar sig varför de måste köpa till en programvara, men glömmer ofta bort att programvaror för att skapa pdf-filer en gång i tiden också kostade pengar. Man får tänka på det som en investering som förhoppningsvis betalar igen sig i form av en effektivare process med ökad kvalitet, påtalar Thomas Holmgren.

För revisorn och redovisningskonsulten är de tydliga fördelarna vid en helt digital och automatisk process att det blir färre steg i förfarandet, vilket i sin tur genererar stora tidsvinster. Yrkesvardagen blir både enklare och mer överblickbar.

– Har du många handlingar skulle en programvara kunna ge dig en kontrollpanel i datorn där du ser status över alla dina handlingar. Det under förutsättning att du har en programvara som stödjer hela processen, vilket i sin tur ger dig total kontroll över statusen för alla dina bolag, säger Thomas Holmgren.

 

Läs mer inom ämnet

utgiven av

Ansvarig utgivare