Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Foto: Sigrid Malmgren
Yrkesvardag

2018.11.07

Därför flyr revisorsassistenter yrket

Har du jobbat ett par år på revisionsbyrån är du oerhört attraktiv för andra arbetsgivare. Vilket leder till en sårbar och krympande revisorskår. Men varför slutar revisorsassistenterna? Och hur får man framtidens revisorer att återvända till branschen?

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Revisorsyrket lockar. Det visar den ena undersökningen efter den andra, där revisionsbyråer rankas högt bland landets ekonomistudenter.

Men av de nyutexaminerade som anställs i hundratals bland Big 7 varje höst och vår, finns inte många kvar ett par år senare. Den kritiska gränsen går vid 3,5 år, när juniorerna har blivit seniora revisorsassistenter och rekryterare börjar höra av sig för att erbjuda kvalificerade tjänster i andra branscher.

– Beslutet att lämna har att göra med uppfattningen om professionen. En låg uppfattning leder till större sannolikhet att sluta, konstaterar Pernilla Broberg, universitetslektor i företagsekonomi, revision och redovisning, vid Linköpings Universitet & Högskolan Kristianstad, på Revisorsinspektionens seminarium om framtidens revision.

Pernilla Broberg har tillsammans med doktoranden Nellie Gertsson vid samma universitet och högskola skrivit och/eller handlett flertalet uppsatser som undersöker den alarmerande personalomsättningen i revisionsbranschen.

Pernilla Broberg och Nellie Gertsson på RI-seminariet. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

De pekar på flera anledningar till att revisorsassistenter lämnar yrket. Orimliga krav på övertid, enformiga och administrativa arbetsuppgifter, låg ingångslön jämfört med andra yrken som kräver samma utbildningserfarenhet, obefintlig balans mellan arbetsliv och privatliv/fritid samt en tuff högsäsong som upplevs som för tuff. Den gamla tidens så kallade fem hundår är inget millennial-generationen vill skriva under på.

– Kulturen på byråerna kännetecknas av ojämna arbetstider och höga krav. Det förväntas att man prioriterar bort privatlivet, något som revisorsassistenterna inte tycker att en lång semester kompenserar. De som inte har barn upplever dessutom att de får mindre förståelse från arbetsgivaren, säger Pernilla Broberg.

Två typer av avhopp kan utkristalliseras. De som avser att bli auktoriserade revisorer, mer frestas när rekryterare ringer efter ett par år och erbjuder andra varierande arbetsuppgifter och högre lön. Och de som aldrig avsåg att auktorisera sig, utan ser arbetet på revisionsbyrå som en vass erfarenhet i karriären, påpekar Pernilla Broberg och Nellie Gertsson.

Läs mer:

Pernilla Broberg. Foto: Sigrid Malmgren

Seminariet i november är det fjärde som RI anordnar med framtidstema. Under första panelsamtalet som tog plats i april 2017 diskuterades revisionens framtida utmaningar med inbjudna från FAR, revisionsbyråerna, universitet och landsting. Andra gången RI bjöd in, i september 2017, kretsade samtalet kring kompetenskraven för att möta framtidens behov. Tredje seminariet arrangerades av Revisorsinspektionen, Riksrevisionen och finansutskottet i april 2018 och fokuserade på: ”Vilka frågor ska framtidens revision svara på?” och ”Vad krävs för att infria förväntningarna?”.

Magnus Fagerstedt, vd KPMG, är delvis självkritisk när han kommenterar resultaten från de senaste studierna och uppsatserna.

– Vi kanske inte infriar bilden de får på universitetet, eller följer de unga kollegorna och ger återkommande feedback som vi borde. Hela branschen lider av avhoppen och vi måste titta mer på karriärutveckling. Vi måste snabba upp processen, jobba tillsammans med detta och prata om kopplingen till samhället, säger han på RI-seminariet.

KPMG har satsat på de unga via New generation round table, som fungerar som rådgivare åt företagsledningen. Där ingår åtta yngre medarbetare från samtliga affärsområden som har arbetat inom byrån ett till tre år. Efter ett år byts gruppen ut, de nya som vill in får ansöka om en plats.

– Dagens revisorsassistenter tänker inte: ”Jag ska bli auktoriserad om fem år och kanske partner om 15 år”. Utan vi måste tänka sex månader, ett år framåt i tiden – och trycka på syfte, kommunikation och ledarskap, fortsätter Magnus Fagerstedt.

Magnus Fagerstedt. Foto: Gabriel Liljevall

För ett år sedan blev Grant Thornton utsedd till Sveriges Bästa Arbetsgivare, i Universums undersökning där medarbetare själva rankar sina arbetsgivare.

– Visst handlar det om ledarskap, anser även Daniel Forsgren, vice vd Grant Thornton. Vad har vi för arbetsplats? Hur utvärderar vi partners? Vi behöver också förklara värdet och syftet till att göra de lite tråkigare momenten i början av karriären. Vi försöker se individen, men även vi misslyckas ibland. Och hur hade vi kunnat agera annorlunda i det fallet?

– Även om vi höjer lönerna markant för revisorsassistenter, så kommer de att fortsätta vara attraktiva för andra branscher. Det råder högkonjunktur, var och en av våra medarbetare kan få ett nytt jobb inom två veckor, understryker han.

För Mikael Ernström, vd Ernströms revisionsbyrå i Ljusdal och Bollnäs, ser situationen annorlunda ut. Han anställer 4–5 revisorsassistenter per år och får på så sätt större koll på medarbetarna.

– Det är lättare för oss att få koll på hur personen har det och vi ger medarbetaren större ansvar tidigt. Vi har däremot svårt att hitta rätt person. Men när vi väl hittar rätt, så stannar de gärna, säger han.

Även en panel bestående av unga som har lämnat branschen, samt unga som har lämnat och återvänt, fanns representerade på RI-seminariet. Och de höll med om att de administrativa uppgifterna är för tunga och tråkiga – och att befordringsprocessen går allt för långsamt.

Anna Falk, som inte längre är kvar i branschen, tipsar professionens arbetsgivare:

– Två år som assistent och tre år som senior, det är för lång tid. Revisionsbyråerna kan bli bättre på att ge utrymme för snabbare befordran och individuell uppskattning. Se inte alla som börjar samtidigt och befinner sig i liknande ålder som en stor massa. Det faller mycket tillbaka på ledarskapet. Om inte ledarskapet fungerar, så fångar man inte upp individerna.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare