Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2022.01.20

Dags att stå upp för våra yrkesroller

Har vi redovisnings- och lönekonsulter för låg tilltro till värdet av våra tjänster? Nu är det hög tid att vi börjar stå upp för våra yrkesroller och att vi med gemensamma krafter visar nyttan med tjänsterna vi levererar till näringslivet. Om inte vi själva tror på oss – varför ska kunden då göra det? Det skriver representanter från FAR:s Strategigrupp Redovisnings- och Lönekonsulter.

Vi redovisnings- och lönekonsulter hjälper entreprenörer och företagare varje dag. Vi bidrar med kunskap och kompetens och vi ser till att näringslivet får ta del av vår specialistkompetens.

Arbetet vi gör bidrar till att bokföringsbrotten minskar, vi bidrar till att deklarationer och årsredovisningar kvalitetssäkras och lämnas in i tid till Skatteverket och Bolagsverket. Och skatter och avgifter betalas in till staten i tid. Men framför allt hjälper vi företagen att fatta rätt beslut, baserat på korrekta och aktuella beslutsunderlag, kombinerat med våra insikter och goda råd. Vår kundkännedom är unik och vår breda erfarenhet av hur de bästa systemen kan samspela för att maximera effektivitet ger output som blir unik för varje enskilt företag.

Trots nyttan vi skapar blir vårt arvode ofta ifrågasatt. Varför? Vad kostar det om företagen inte lämnar in uppgifter i tid, eller baserar dem på felaktiga underlag? Vad kostar det om företagen om och om igen fattar stora strategiska beslut baserat på för sent upprättad och felaktig redovisning?

Under lång tid har vi försökt att lyfta redovisningskonsultens värde. Nu vänder vi blicken inåt. Är vi själva för dåliga på att med stolthet förmedla vårt värde? Är det därför kunderna har svårt att se värdet i det vi gör? Är det för lätt att pruta – eller är det till och med vi själva som prutar på vårt arbete?

Vi måste börja med oss själva. Vi måste förstå och stå upp för vårt värde och de tjänster vi levererar till näringslivet.

I våra affärsrelationer måste vi våga ta betalt och vara stolta. Vi är specialister och det krävs en relevant och adekvat utbildning för att göra det vi gör. Vi är utbildade via högskola/yrkeshögskola och det är en självklarhet att vi håller oss uppdaterade på lagar och regler, och ständigt uppdaterar oss om de bästa systemlösningarna för kunden. Vi är specialister – och vår specialistkunskap har ett betydande värde för företagaren!

Inte nog med det, vi har utbildningskrav att följa och granskas vid obligatoriska kvalitetskontroller. Där säkerställs att vi följer byråns riktlinjer och rutiner, god yrkessed och våra yrkesetiska regler. Vårt arbete är ordentligt kvalitetssäkrat – och det har ett värde för företagaren!

Som redovisnings- eller lönekonsult måste vi skaffa oss djup kunskap kring företagens verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna leverera tjänster av hög kvalitet, för att kunna reagera vid behov och för att kunna agera proaktivt. Vi är med kunden i nutid med ett starkt fokus på framtid.

Nu är frågan om revisionsplikt på bordet igen. Men frågan handlar inte om att ställa yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult mot varandra, utan att se dem som komplement. Om företaget har en duktig redovisningskonsult blir revisionen mer effektiv. Och i de fall företag inte har en revisor i bolaget blir våra tjänster än viktigare.

Vilken annan instans säkrar då upp den kvalitet som lagar och regler kräver och ger företagarna relevanta råd? Här är den auktoriserade redovisningskonsulten värd varje krona! Vi är strategiska rådgivare och bollplank till våra kunder. Vi behöver reagera och agera med kunden i fokus och utifrån krav att följa gällande god yrkessed. Specialistkunskap har ett högt värde.

Vi som konsulter har alltid kunden i fokus och gör allt vi kan varje dag för att våra entreprenörer/företag ska utveckla sina verksamheter och växa på ett hållbart sätt, allt till gagn för deras kunder, leverantörer, medarbetare, finansiärer och statsapparaten.

Vi hoppas att du känner att du som auktoriserad redovisningskonsult har ett stort värde därute för näringslivet och att dina tjänster behövs. Vi har en oerhört spännande framtid framför oss fylld med möjligheter.

Vi tror starkt på vår framtida affär – vi behövs och vi hjälper och underlättar för Sveriges företag att nå sina mål. Vi ska vara stolta över vår leverans både i dag och framåt.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare