Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Plattformsoperatörer ska lämna in uppgifter om säljare och uthyrare till Skatteverket.
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.01.16

Dags att lämna kontrolluppgifter för digitala plattformar

Den 31 januari ska plattformsoperatörer ha lämnat in kontrolluppgifter för inkomståret 2023. Reglerna gäller digitala plattformar för försäljning och uthyrning så som Blocket och Airbnb.

text:

Eric Widegren

Under 2023 infördes nya regler som innebär att plattformsoperatörer ska lämna in uppgifter till Skatteverket om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen. Bakgrunden till de nya reglerna är EU-direktivet DAC 7 som syftar till att komma åt skattebedrägerier och skatteflykt.

Dags att lämna in kontrolluppgifter för 2023

Kontrolluppgifterna ska lämnas in årsvis senast den 31 januari efter inkomståret. Det börjar med andra ord bli dags att lämna in uppgifterna för 2023. Plattformsoperatören ska lämna in uppgifter om säljare och uthyrare samt vilken ersättning som har betalats ut. Användare av plattformen ska informeras om vilka uppgifter som har lämnats till Skatteverket.

Plattformar med rapporteringsplikt

De nya reglerna gäller bland annat digitala plattformar för försäljning av varor. Säljare som förmedlat varor vid färre än trettio tillfällen och för mindre än 2000 euro är undantagna från rapporteringsplikten. Reglerna gäller även plattformar för uthyrning av transportmedel och fast egendom. Transportmedel omfattar bland annat bil, cykel, elsparkcykel och båt medan fast egendom exempelvis inkluderar fastigheter, parkeringsplatser och campingplatser.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Rådgivning vid oklarheter

Eftersom det är första gången de nya reglerna ska tillämpas kan det finnas många frågor. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, råder företag att ta stöd om det finns oklarheter.

– När de nya reglerna från EU ska tillämpas kan det initialt finns frågor och gränsdragningar som är kniviga att hantera på egen hand. Ett exempel är fast egendom och uthyrning av fritidshus där det finns särskilda regler för när och hur beskattning av inkomster ska ske. Oklarheter bör stämmas av med en auktoriserad skatterådgivare eller en auktoriserad redovisningskonsult.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare