Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.04.14

DAC6-rapporter färre än befarat

Skatteverkets förtydliganden har lett till att färre DAC6-rapporter har lämnats in. ”Bättre och mer hanterligt än vad man vågade hoppas”, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Implementeringen av informationsplikt av gränsöverskridande arrangemang, så kallad DAC6, har varit en , så även på Balans webb.

Efter att i månader ha väntat på grundlig information från Skatteverket blev byråerna bönhörda i januari då myndigheten – efter löpande dialog med FAR – presenterat relevant vägledning och förtydliganden kring vilka transaktioner det skulle upplysas om.

Det har gett resultat. Skatteverket hade räknat med att det skulle komma in 100 000 rapporter om året, vilket hade lett till en orimligt hög administrativ börda för skatterådgivarna. Nya siffror som sträcker sig från årsskiftet till mars i år visar däremot att myndigheten endast har tagit emot 800 rapporter.

– Skatteverket har gjort ett styvt och bra jobb att tratta ner de här vaga reglerna som vi såg initialt, säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavsson

– Det har blivit bättre och mer hanterligt än vad man vågade hoppas. Varken skatterådgivare eller företag vill lämna in rapporter i onödan och Skatteverket vill heller inte behöva överrapportera till de andra länderna, fortsätter han.

Reglerna går ut på att varje råd eller överföring till utlandet från och med årsskiftet måste stämmas av mot DAC6-reglerna för att undgå risk för att rådgivaren annars får betala en sanktionsavgift, det vill säga, i praktiken böter.

Siffror som mer kan stämma överens mer verkligheten är att 5 000, högst 10 000, gränsöverskridande arrangemang kan tänkas rapporteras in till Skatteverket i år, tror Hans Peter Larsson. Något som går i linje med övriga Norden.

– Allt måste stämmas av mot den nya lagstiftningen, så skatterådgivare och i viss mån revisorer behöver fortfarande gå igenom alla transaktioner. Men det blir färre rapporter än vad man hade befarat, säger Hans Peter Larsson.


Läs mer om DAC6

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare