Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.10.04

Då publiceras vägledningen för ISQM

I slutet av oktober lanseras vägledningen för det nya regelverket som berör kvalitetsarbetet på byråerna. ”Har byråledningen inte redan börjat sätta sig in i regelverket bör man göra det när vägledningen och övrigt material publiceras”, uppmanar FAR:s chefsjurist Maria Lantz.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Det nya regelverket ISQM handlar alltså om ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor hos byråerna och kommer att innebära att byråerna måste göra anpassningar till sina respektive byråer eftersom kvalitetsstyrningssystemet ska vara riskbaserat.

Nya regelverket innebär också att företagsledningen på byråerna måste bli mer engagerade, då en av avsikterna med de nya standarderna är just att öka företagsledningens ansvar för byråns kvalitetsstyrningssystem.

Ny vägledning till stöd

De senaste månaderna har FAR i tillsammans med PwC arbetat med att ta fram en vägledning och stödmaterial för att hjälpa byråerna med implementeringen av ISQM.

Vägledningen som är anpassad för både små och stora byråer är just nu ute på remiss hos Revisorsinspektionen (RI) och några i FAR:s nätverk, för synpunkter/kommentarer.

Planen är att vägledningen och andra hjälpdokument ska publiceras 29 oktober på FAR:s webb.

Maria Lantz. Foto: Christian Gustavsson

– Om man som företagsledning inte redan har börjat diskutera ISQM så måste man det nu. Det kan ta tid att sätta sig in i standarden och tänka ut hur standarden ska tillämpas inom den egna byrån, säger Maria Lantz, FAR:s chefsjurist.

– Jag vill uppmuntra berörda, och då framförallt företagsledningen, att gå ISQM-kurserna som FAR erbjuder i höst, fortsätter hon.

Det var hösten 2020 som IAASB antog de nya standarderna för kvalitetskontroll, ISQM 1 och 2, tillsammans med en omarbetad version av ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter.

ISQM träder i kraft 15 december 2022, men redan nu behöver alltså byråerna, stora som små, komma igång med förberedelserna.

 

Läs mer om ISQM 

 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare