Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
PBAB jobbar med många mindre företag som påverkas av det nya regelverket genom att de är underleverantörer till större företag.
Yrkesvardag

2023.11.22

CSRD – i skuggan av storföretagen

Det låga och avlånga femtiotals­huset är byggt i tidstypiskt rödbrunt tegel. Vi har lämnat jättekontoren och storföretagen i city och begett oss till Stockholmsförorten Sköndal. Här finns redovisningsbyrån PBAB med tolv anställda. Trots att byrån jobbar uteslutande med små och medelstora företag som inte träffas av CSRD förrän om några år, så pågår ett intensivt arbete med att förbereda sig för det nya regelverket.

text:

Dan Håfström

foto:

Magnus Andersen

Carina Hedrum, byråchef och godkänd revisor, och Liselott Brundin, auktoriserad redovisningskonsult, berättar att många av deras kunder i praktiken kommer att påverkas av regelverket redan från början.

– Många av företagen som vi jobbar med är underleverantörer till större företag och för de större företagen gäller att de måste kolla hela ledet i sin produktionskedja när de gör sina hållbarhetsrapporter. De kan alltså komma att kräva underlag från sina underleverantörer om allting ifrån policyfrågor till uppgifter om fordons­parken, säger Carina Hedrum. 

– Säg att ett mindre företag får 90 procent av sin omsättning från ett uppdrag som underleverantör till ett större företag. Då vill man inte bli av med det uppdraget på grund av bristande rutiner eller dokumentation kring hållbarhet, säger Liselott Brundin. 

Under de senaste två åren har mängden frågor från kunder kring hållbarhet ökat kraftigt. Carina ­Hedrum och Liselott Brundin kom fram till strategin att själva göra det arbete som kunderna senare ­skulle behöva göra. För att få stöd och idéer tog de hjälp utifrån. På en branschdag fick de kontakt med före­taget Go Climate som hjälpte PBAB med en metod för att ta fram nyckeltal och sätt att mäta utsläppsnivåer. Dessutom tog PBAB hjälp av statliga ALMI som vid sidan av att stötta företag i start-up-fasen även jobbar med att stötta hållbarhetsarbete. PBAB gick igenom ALMI:s hållbarhets­program Framtids­generatorn som bland annat består av ”framtidsdialogen”– ett datoriserat frågeformulär som utifrån företagets svar sammanställer en analys kring hur företaget ligger till inom olika hållbarhetsområden. 

– Vårt eget interna arbete ska ­mynna ut i att vi kan skapa en modell för hållbarhetsarbete och hållbarhets­rapportering som är så enkel och effektiv som möjligt för våra kunder. Ett mindre företag har inte resurser att ta in konsulter för 100 000 kronor som ska lösa allting, de måste kunna göra merparten av jobbet själva, säger Carina Hedrum. 

Vid sidan av hjälpmedel som datoriserade frågeformulär betonar Carina Hedrum och Liselott Brundin att även psykologi är en viktig del i arbetet med kunderna. Mognaden vad gäller hållbarhet är fortfarande begränsad och det kan vara klokt att närma sig frågan med öppenhet och ödmjukhet. 

– Vi vill inte skrämma kunderna med för många pekpinnar och måsten. Det viktigaste just nu är att de blir medvetna om vikten av att börja ta små steg i rätt riktning, så att det inte blir en chock när det väl blir skarpt läge

 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare