Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.10.31

CH Witts pris ska uppmuntra till debatt

Att stimulera till debatt i aktuella frågor som berör branschen. Det är syftet med CH Witts pris för bästa artikel i tidningen Balans. Möt jurymedlemmarna som ägnar semestern åt att läsa fördjupningsartiklar för att hitta vinnaren.

Johan Rippe. Foto: PwC

Johan Rippe, PwC, juryns ordförande

Vilken fördjupningsartikel skulle du vilja läsa i Balans?

− Det finns många intressenter som uttrycker förväntningar på revisorer, vilket är bra, men det framförs också kritik som handlar om att kvalitén i revisionen inte är tillräcklig.  Jag skulle vilja läsa en artikel som fördjupar sig i frågan hur man ska definiera och mäta revisionskvalitet så vi får en mer faktabaserad syn på detta.

Eva Fallenius. Foto: Renault Group

Eva Fallenius, civilekonom Renault Group

− Jag har alltid uppskattat att läsa tidningen Balans för att få senaste nytt inom branschen. Jag har även bidragit med egna artiklar, framför allt min kolumn om EU som jag skrev i över tio år. Det är lika spännande varje år att gå igenom de fördjupningsartiklar som är valbara till CH Witts pris. Kunskapen i branschen är enorm och jag blir glad att så många vill dela med sig.

Vilken fördjupningsartikel skulle du vilja läsa i Balans?

− Jag tycker att det är en bra bredd på innehållet i Balans. För mig är det viktigt att artikeln är välskriven och att den tillför något nytt. Det får gärna vara ett ämne som berör många av Balans läsare, men även mycket smala ämnesområden kan väcka min nyfikenhet. Artiklar med ett internationellt perspektiv kan vara extra intressanta så det skulle jag gärna se mer av.

Peter Malmqvist. Foto: Privat

Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och ekonomijournalist

− Jag är själv ekonomijournalist och tycker det skrivna ordet är väldigt viktigt. Min första artikel publicerade jag i Balans 1985, så de teoretiska artiklarna har en väldigt viktig plats hos mig. Det är viktigt att vi kan föra en svensk debatt, parallellt med den internationella. CH Witts pris är mycket viktig som sporre här.

Vilken fördjupningsartikel skulle du vilja läsa i Balans?

− Jag växte upp med Per VA Hanners artiklar i främst koncernredovisning, så de är en så kallad Benchmark. Därför är undersökningen om IFRS3 och goodwill, som nu publicerades för 13 gången en undersökning i min smak och i internationell toppklass, dessutom med bra språk. Otroligt användbar och instrumentell. De kan dock inte vinna varje år, utan har redan fått både pris och hedersomnämnanden.

Sophie Nachemsson-Ekwall: Foto PwC

Sophie Nachemson-Ekwall, forskare Center for Sustainability Research Stockholm School of Economics

Rådgivare Ramboll Management Consulting Social hållbar finansiering

− Jag tror att min bakgrund som ekonomijournalist med börsfokus och nyfikenhet kring nyheter på kapitalmarknaden gör att jag kompletterar övriga juryn. Sedan skrev jag ju en avhandling om uppköpsregler och bolagsstyrning. På senare år har jag hållit på med långsiktighet och social hållbarhet. Så jag har stort utbyte av att följa vad Balans skriver på olika teman.

Vilken är din drömartikel i Balans?

− Vågar jag skriva min drömrubrik ”Sveriges bolagsjurister eniga. Kräver anpassning av vinstbegreppet i aktiebolagslagen för att ge utrymme för mer av långsiktighet och hållbart värdeskapande.”

Charlotta Marténg. Foto: Kate designstudio

Charlotta Marténg, chefredaktör och ansvarig utgivare tidningen Balans

– Vi får in ett 20-tal fördjupningsartiklar varje år från externa skribenter som kan vara allt från forskare, sakkunniga experter inom sina områden till en grupp i FAR:s expertnätverk. Ämnena är vitt skilda men många gånger knyter det an till en fråga som är aktuell inom branschen. I vissa fall kanske artikeln har en väldigt snäv läsekrets medans andra artiklar når en bredare målgrupp. Sedan en tid tillbaka publicerar vi endast fördjupningsartiklarna digitalt på tidningenbalans.se, som layoutade pdf:er då vi har märkt att det är så våra läsare vill ha dem eftersom det är enklare att dela och sprida texterna på det sättet.

Vilken är din drömartikel i Balans?

− Det är svårt att specificera en drömartikel, jag upplever att man vet det först när artikeln ligger framför en. Men det är ju alltid roligt när en fördjupningsartikel från Balans når en större målgrupp och även letar sig utanför branschen. Då är ju vi med att bidra till att sätta branschen, FAR och Balans på kartan.

De tre senaste årens vinnare

2021/2022

Axel Hilling, Niklas Sandell, Amanda Sonnerfeldt och Anders Vilhelmsson för artikeln

Hedersomnämnande: Christina Gustafsson, Stellan Lundström och Bo Nordlund för artikeln  och till Elina Malmström för artikeln

2020/2021

Henrik Persson för artikeln .

Hedersomnämnande: Ole Deurell för artikeln  och Johan Törnquist för artikeln 

2019/2020

Nickas Hellman för artikeln

Hedersomnämnande till övriga artiklar som behandlar coronapandemin.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare